Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Politik

Ta del av allmänna handlingar

Registratur ansvarar för att registrera inkomna handlingar till nämnderna, avslutar ärenden och utbildar handläggare i kommunens övergripande ärendehanteringssystem Ciceron.

Ta del av allmänna och offentliga handlingar

Nacka kommuns registratur hjälper dig att ta del av allmänna handlingar. Kontakta oss innan ditt besök så kan vi förbereda och ta fram material som kan vara av intresse.

När du söker handlingar gällande:

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Nacka kommun tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar, beroende på antal. Avgiften gäller både för pappershandlingar och digitala handlingar. Här kan du läsa ett utdrag ur kommunfullmäktiges beslut om avgifter:

 • Pappershandlingar som lämnas ut på kommunen eller skickas per brev
  De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kr. Om handlingarna ska skickas per brev eller postförskott tillkommer porto/postförskottsavgift.
 • Handlingar som skickas per e-post eller fax:
 • Fysiska handlingar som skannas in
  De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.
 • Handlingar lagrade elektroniskt (tex. handlingar lagrade i ärendehanteringssystem)
  De första nio handlingarna (filerna) är kostnadsfria, den tionde handlingen (filen) kostar 50 kr och varje handling därutöver kostar 2 kronor styck.

Här kan du läsa hela avgiften. (PDF-dokument, 123 kB)

Om Nacka kommuns registratur

Registratur arbetar med att ta hand om inkommande post till de flesta av kommunens verksamheter och nämnder. Vi besvarar frågor från allmänhet om ärenden i vårt ärendehanteringssystem. Vi medverkar till att ta fram effektiva rutiner för kommunens dokumentflöde i samverkan med kommunarkivet, kommunens enheter och nämnder.

Sidan uppdaterades: