Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tillgänglighet

Tillgängligshetsredogörelse Jämföraren

Nacka kommun står bakom webbplatsen Jämföraren. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Nacka kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen Jämföraren?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen Jämföraren?

Om du behöver innehåll från Nacka kommun - Jämföraren som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Här kan du efterfråga innehåll i tillgänlig form.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsen Jämförarens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Här kan du rapportera brister om webbplatsens tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns ett antal länkar med en bild som informerar om att länkarna öppnas på en extern webbplats, dessa länkar saknar en korrekt alternativtext. Det finns stapeldiagram på några sidor som bland annat innehåller en symbol i form av en bild som saknar en alternativtext.
 • Det finns ett landmärke för ett navigations område men det finns inget sådant. Det finns flera section-element på samma sida som inte är åtskilda från varandra. Det finns exempel på där presentation styrs i HTML-koden. Innehåll skapas med hjälp av CSS pseudo elementet ::after. Det finns kopplade etiketter till formulärfält som inte är korrekt kopplade. Fönstret med kartan saknar rubrik. Rubrikstrukturen är felaktig på flera sidor.
 • Det finns en knapp som när den aktiveras fäller ut ett område. När skärmläsare används hamnar fokus efter det utfällbara området och de kan missa innehåll.
 • Det finns ett ganska stort antal element som inte går att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet, bland annat så finns det länkar och klickbara element i de block som är ett resultat av en sökning/filtrering. Det finns formulärfält som fäller ut listor med förslag till indata, dessa förslag går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet och indata går inte att mata in manuellt.
 • Det finns ett landmärke som signalerar att det är ett navigerings område som det inte är, det finns flera section-element på enskilda sidor som inte är särskilda.
 • Alla sidor har samma titel, titlarna speglar inte det som huvudrubrikerna h1 förmedlar.
 • Det finns en "flytande knapp" som är lätt att komma åt för seende användare med muspekare. Den aktiverar själva jämförelsen mellan utvalda verksamheter. Denna finns sist i ordningen för hur tangentbordsfokus placeras och är svårt att hantera på ett flexibelt sätt.
 • Det finns ett ganska stort antal av länkar med länktexten "Visa mer" då denna finns i alla block som representerar enskilda verksamheter som ett resultat av en sökning/filtrering, denna länk är vårt att förstå tagen ur sitt sammanhang. Det finns en länk "Ansök här" som kan vara svår att förstå tagen ur sitt sammanhang, länken har även en bild med alternativtexten "right arrow" som en skärmläsare läser upp. Det finns en informationsikon ("i") som är klickbar som vid klick fäller ut innehåll med kommentarer, dessa placeras inte direkt under knappen utan på flera ställen i blocket. Detta är inte ett normalt beteende för en länk. När en skärmläsaranvändare väljer länken, kommer de inte uppleva att något händer, de kommer inte heller att förstå var informationen hamnar. Med en bättre länktext kan ni förbättra möjligheten att förstå.
 • Det finns flera rubriker med identisk rubriktext och det finns en "Övrigt" rubrik som inte beskriver dess tillhörande innehåll tillräckligt.
 • Det saknas en markering om att svenska är sidornas huvudspråk.
 • Varje sida har ett antal formulärfält för filterparametrar och vid vissa kombinationer så förändras sidans innehåll omedelbart bara som ett resultat av indata. Det saknas information om detta beteende. Det finns formulärfält för text och i takt med att tecken matas in så fälls en lista ut under bara som ett resultat av indata, det saknas information om detta beteende.
 • Det finns ett knappliknande element som ser ut som två knappar och som har etiketten Lista|Karta som när den aktiveras visar en jämförelse i kartform, det fattas en tydlig instruktion om dess funktion.
 • Det finns en knapp som när de aktiveras fäller ut ett område, det fattas semantisk information om detta område är utfällt eller inte.
 • Det finns en flytande knapp som uppdaterar antalet verksamheter som ska jämföras, denna fungerar inte på ett effektivt sätt tillsammans med en skärmläsare då en sådan uppdatering inte läses upp automatiskt och utan att fokus måste finnas vid meddelandet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns ett antal länkar med en bild som informerar om att länkarna öppnas på en etern webbplats, dessa länkar saknar en korrekt alternativtext. Det finns stapeldiagram på några sidor som bland annat innehåller en symbol i form av en bild som saknar en alternativtext.
 • Vissa länkar p har ingen markering som informerar om att de är länkar förutom färg. Det finns något exempel på vanligt text som har en länk liknande färg.
 • Det finns länkar och klickbara element med blå text mot grå bakgrund som har en för låg kontrast. Det finns flervals menyer vars alternativ har en för låg kontrast mot sin bakgrund.
 • När sidorna zoomas till 400 % så täcks huvudinnehållet helt och hållet av ett popup fönster liknande område.
 • Det finns ett ganska stort antal element som inte går att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet, bland annat så finns det länkar och klickbara element i de block som är ett resultat av en sökning/filtrering. Det finns formulärfält som fäller ut listor med förslag till indata, dessa förslag går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet och indata går inte att mata in manuellt.
 • Det finns ett landmärke som signalerar att det är ett navigerings område som det inte är, det finns flera section-element på enskilda sidor som inte är särskilda.
 • Alla sidor har samma titel, titlarna speglar inte det som huvudrubrikerna h1 förmedlar.
 • Det finns en "flytande knapp" som är lätt att komma åt för seende användare med muspekare. Den aktiverar själva jämförelsen mellan utvalda verksamheter. Denna finns sist i ordningen för hur tangentbordsfokus placeras och är svårt att hantera på ett flexibelt sätt.
 • Det finns ett ganska stort antal av länkar med länktexten "Visa mer" då denna finns i alla block som representerar enskilda verksamheter som ett resultat av en sökning/filtrering, denna länk är vårt att förstå tagen ur sitt sammanhang. Det finns en länk "Ansök här" som kan vara svår att förstå tagen ur sitt sammanhang, länken har även en bild med alternativtexten "right arrow" som en skärmläsare läser upp. Det finns en informationsikon ("i") som är klickbar som vid klick fäller ut innehåll med kommentarer, dessa placeras inte direkt under knappen utan på flera ställen i blocket. Detta är inte ett normalt beteende för en länk. När en skärmläsaranvändare väljer länken, kommer de inte uppleva att något händer, de kommer inte heller att förstå var informationen hamnar. Med en bättre länktext kan ni förbättra möjligheten att förstå.
 • Det finns flera rubriker med identisk rubriktext och det finns en "Övrigt" rubrik som inte beskriver dess tillhörande innehåll tillräckligt.
 • Det finns ett stort antal kryssrutor som helt saknar en markering för tangentbordsfokus, det finns en kryssruta i varje block som representerar en verksamhet som ett resultat av en sökning/filtrering. Det finns formulärfält för val av filter parametrar, en vald filter parameter representeras av ett klickbart element som helt saknar en markering för tangentbordsfokus.
 • Varje sida har ett antal formulärfält för filterparametrar och vid vissa kombinationer så förändras sidans innehåll omedelbart bara som ett resultat av indata. Det saknas information om detta beteende. Det finns formulärfält för text och i takt med att tecken matas in så fälls en lista ut under bara som ett resultat av indata, det saknas information om detta beteende.
 • I de block av information som representerar en verksamhet och som är ett resultat av en sökning/filtrering så finns ett antal länkar och klickbara element. Dessa förekommer i alla block med identisk benämning men de utför olika aktiviteter när de aktiveras.
 • Det finns ett knappliknande element som ser ut som två knappar och som har etiketten Lista|Karta som när den aktiveras visar en jämförelse i kartform, det fattas en tydlig instruktion om dess funktion.
 • Det finns en knapp som när de aktiveras fäller ut ett område, det fattas semantisk information om detta område är utfällt eller inte.
 • Det finns en flytande knapp som uppdaterar antalet verksamheter som ska jämföras, denna fungerar inte på ett effektivt sätt tillsammans med en skärmläsare då en sådan uppdatering inte läses upp automatiskt och utan att fokus måste finnas vid meddelandet.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa länkar p har en markering som inte är färg som informerar om att de är just länkar, andra inte.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns ett ganska stort antal element som inte går att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet, bland annat så finns det länkar och klickbara element i de block som är ett resultat av en sökning/filtrering. Det finns formulärfält som fäller ut listor med förslag till indata, dessa förslag går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet och indata går inte att mata in manuellt.
 • Det finns en "flytande knapp" som är lätt att komma åt för seende användare med muspekare. Den aktiverar själva jämförelsen mellan utvalda verksamheter. Denna finns sist i ordningen för hur tangentbordsfokus placeras och är svårt att hantera på ett flexibelt sätt.
 • Det finns ett stort antal kryssrutor som helt saknar en markering för tangentbordsfokus, det finns en kryssruta i varje block som representerar en verksamhet som ett resultat av en sökning/filtrering. Det finns formulärfält för val av filter parametrar, en vald filter parameter representeras av ett klickbart element som helt saknar en markering för tangentbordsfokus.
 • Det förekommer ett dragreglage och resultatet av att hantera detta beror på startpunkt, vägen och slutpunkt vilket kan vara svårt att hantera för användare med motoriska funktionshinder.
 • Det finns ett antal klickbara element som saknar en synlig textetikett som informerar om elementets tillgänglighetsnamn som också är det röst kommando som aktiverar elementet.
 • Varje sida har ett antal formulärfält för filterparametrar och vid vissa kombinationer så förändras sidans innehåll omedelbart bara som ett resultat av indata. Det saknas information om detta beteende. Det finns formulärfält för text och i takt med att tecken matas in så fälls en lista ut under bara som ett resultat av indata, det saknas information om detta beteende.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det förekommer ett dragreglage och resultatet av att hantera detta beror på startpunkt, vägen och slutpunkt vilket kan vara svårt att hantera för användare med motoriska funktionshinder.
 • Det finns ett antal klickbara element som saknar en synlig textetikett som informerar om elementets tillgänglighetsnamn som också är det röst kommando som aktiverar elementet.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Alla sidor har samma titel, titlarna speglar inte det som huvudrubrikerna h1 förmedlar.
 • Det finns flera rubriker med identisk rubriktext och det finns en "Övrigt" rubrik som inte beskriver dess tillhörande innehåll tillräckligt.
 • Det finns ett stort antal kryssrutor som helt saknar en markering för tangentbordsfokus, det finns en kryssruta i varje block som representerar en verksamhet som ett resultat av en sökning/filtrering. Det finns formulärfält för val av filter parametrar, en vald filter parameter representeras av ett klickbart element som helt saknar en markering för tangentbordsfokus.
 • I de block av information som representerar en verksamhet och som är ett resultat av en sökning/filtrering så finns ett antal länkar och klickbara element. Dessa förekommer i alla block med identisk benämning men de utför olika aktiviteter när de aktiveras.
 • Det finns ett knappliknande element som ser ut som två knappar och som har etiketten Lista|Karta som när den aktiveras visar en jämförelse i kartform, det fattas en tydlig instruktion om dess funktion.

Vår ambition är att ta fram en handlingsplan och åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem med start september 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Extern part har gjort en oberoende granskning av Nacka kommun - Jämföraren. Granskningsmetoden kan ni läsa mer om här.

Senaste bedömningen gjordes den 26 juni 2023.

Webbplatsen publicerades publikt den 25 augusti 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 juli 2023.

Sidan uppdaterades: