Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev 3 2022

Aktuellt från överförmyndarenheten

Nya e-tjänsten införs den 25 oktober 2022

Nuvarande e-tjänst ”Valter” stänger den 21 oktober kl. 15.00 och den nya öppnar upp tisdag den 25 oktober 2022. Den nya e-tjänsten får nya och fler användarvänliga funktioner.

  • E-tjänsten blir mer överblickbar och logisk i sin utformning.
  • Det ska bli lättare att göra sin löpande bokföring samt att lämna årsräkning och arbetsredogörelse för sitt uppdrag.
  • E-tjänsten är mobilvänlig, vilket betyder att du kan använda e-tjänsten genom din mobiltelefon, dock utan appfunktion.
  • Det kommer att finnas en dagbok där du kan anteckna vad du gör i ditt uppdrag och samtidigt föra körjournal.
  • Dina ärenden/ansökningar till överförmyndaren kommer att synas för dig och du och handläggaren kommer att kommunicera i ärendet i e-tjänsten.

Nedan ser du en bild av hur det ser ut när du loggar in i e-tjänsten.

imagexzu0a.png

Överförmyndarenheten har ambitionen att bli helt digitala under år 2023. Den nya e-tjänsten är ett led i vårt digitaliseringsprojekt. Överförmyndarhandläggarna kommer därför att kontakta dig genom e-tjänsten så långt möjligt framöver. Du kommer då få ett meddelande, antingen genom e-post eller sms, om att du har ett meddelande att läsa i e-tjänsten. Du behöver då logga in och ta del av meddelandet. Det kommer bli enkelt för dig att starta upp ett ärende om t.ex. uttag från spärrat konto eller någon annan ansökan genom e-tjänsten och sedan se status på ärendet.

Utbildning i nya e-tjänsten kommer att ske först på distans och senare även på plats i Nacka stadshus. Distansutbildningen sker onsdag den 2 november 2023 kl. 17.00 - 19.00. En länk till utbildningen kommer att skickas ut via din e-post.

Granskningsläget för årsräkningar

Vi kom i princip i hamn med vårt mål med att granska alla årsräkningar till den 30 september. Alla årsräkningar var genomgångna sista september och de som inte var slutgranskade låg för komplettering. Vi är mycket stolta över prestationen och vi hoppas att ni är nöjda med återkopplingen och med att arvodesbeslut kunde ges tidigare på året.

Granskningsstatistik över granskade årsräkningar för redovisningsår 2021

Antal inkomna årsräkningar 2022-09-30: 808 stycken.

Antal granskade årsräkningar 2022-09-30: 801 stycken.

Resultat av granskningen

Deklarera arvode

En del ställföreträdare har missat att deklarera arvodet för sin huvudman. Är det din huvudman som är betalningsskyldig för arvodet ska du deklarera det till Skatteverket i en förenklad arbetsgivardeklaration. Läs mer här Arvode eller ersättning utbetald av huvudmannen | Skatteverket

Överförmyndarspärrar och maxbelopp på det disponibla kontot

Som god man och förvaltare ska du ha ett av huvudmannens bankkonton disponibelt för betalning av räkningar m.m. Det kontot får ha max 30 000 kronor efter att räkningarna är betalda. Överskjutande belopp ska placeras på överförmyndarspärrat konto. Alla andra av huvudmannens tillgångar på banker och motsvarande ska vara överförmyndarspärrade.

Bostadstillägg - ändrad inkomst eller förmögenhet

Det är viktigt att du som god man eller förvaltare varje år ser över att din huvudman har rätt ersättning gällande bostadsbidrag och bostadstillägg som är ett inkomst- och förmögenhetsbaserat bidrag. Ändras inkomsten eller förmögenheten behöver du uppge det till Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten. Det kan annars resultera i att din huvudman kan bli återbetalningsskyldig alternativt missar berättigat bidrag. Så här beräknas bostadstillägg - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) Så fungerar bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Besök hos huvudmannen

Då det inte längre råder någon pandemi så bör du, om du inte redan gjort det, som god man eller förvaltare återuppta besöken hos din huvudman för att säkerställa att hen får nytta av sina pengar, en bra vård och omsorg samt en meningsfull fritid. I alla uppdrag ingår det att besöka sin huvudman. Om det av något skäl inte går att besöka huvudmannen, t.ex. huvudmannen vill inte ha besök, får du säkerställa att hjälpbehovet tillgodoses på annat sätt.

Är du intresserad av ett nytt uppdrag?

Om du är intresserad av att åta dig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till overformyndaren@nacka.se. Det finns alltid huvudmän som väntar på en ställföreträdare.

Överförmyndarenhetens kontaktuppgifter

E-post: overformyndaren@nacka.se

Din e-post registreras om den kan hänföras till ett pågående ärende eller kan generera att ett nytt ärende ska öppnas eller annars är av betydelse. Vi återkopplar på din e-post samma dag eller senast nästkommande dag om det finns en fråga.

Telefon direkt till enheten: 08-718 92 12. Telefonen bemannas måndag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredagar kl. 10.00-12.00.

Telefon till Nacka kommuns kontaktcenter: 08-718 80 00

Vill du träffa någon handläggare, vänligen kontakta Överförmyndarenheten i förväg för att boka en tid. Dock kan de flesta frågor lösas på telefon eller e-post.

Sidan uppdaterades: