Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev 1 2023

Aktuellt från överförmyndarenheten

Vill du komma i gång med nya e-tjänsten?

E-tjänsten använder du för att göra dina ansökningar till Överförmyndarenheten såsom ansökan om uttag från spärrat konto, ansökan om försäljning av bostadsrätt med mera. Vidare gör du din löpande bokföring i e-tjänsten och du kan föra körjournal och anteckningar om besök hos din huvudman. Om du löpande gör detta kommer din årsräkning vara så gott som klar vid årets slut. Du kan då signera och skicka in din årsräkning utan stress och problem med att den inte går ihop. Vi rekommenderar alla att börja använda e-tjänsten Provisum Ställföreträdare. Länk till E-tjänsten: Provisum Ställföreträdare - Provisum Ställföreträdare

Fördelen för Överförmyndarenheten med att du använder e-tjänsten är att vår administration kommer minska och vi får mer tid över till att ge bättre service och minska ner handläggningstiderna.

För att stötta er gode män och förvaltare att komma igång med e-tjänsten kommer handläggare från Överförmyndarenheten att finnas på Drop In.

DROP IN FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED E-TJÄNSTEN

Datum

Dag

Handläggare

Tid

17/4

Måndag

Sandra Knoll

15.30 – 16.45

3/5

Onsdag

Leo Kellerman Hedman

15.30 – 16.45

23/5

Tisdag

Sandra Knoll

15.30 – 16.45

Drop In hålls i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan du anmäler din ankomst till handläggaren i receptionens ankomstautomat i Nacka stadshus. Hör av dig om du inte kan någon av ovanstående tider till Sandra Knoll på telefon 08-718 90 19 eller sandra.knoll@nacka.se.

Save the date - tisdag den 23 maj kl. 16.45 – 19.00

Föreläsning och mingel i Nacka stadshus

Föreläsare är Richard Edlepil, jurist på Svenska Bankföreningen. Föreläsningen kommer att behandla bankfrågor som är aktuella för gode män och förvaltare. Det kommer även finnas tid för frågor.

Bankärenden för annans räkning | Swedishbankers

Separat inbjudan med anmälan kommer skickas ut vid ett senare tillfälle.

Vill du öka dina kunskaper och bli certifierad?

Under året kommer Överförmyndarenheten att arrangera en serie med föreläsningar i syfte att ge er gode män ökade kunskaper i erat uppdrag samt ge er en möjlighet att få träffas och utbyta erfarenheter. Den första föreläsningen i serien som kommer genomföras är den ovan nämnda den 23 maj. När du deltagit på minst två av dessa föreläsningar kan du göra ett kunskapstest och när du fått godkänt resultat blir du certifierad. Mer information om hur certifieringen kommer gå till rent praktiskt kommer senare. Du kan förstås delta på föreläsningarna utan att genomgå certifieringstest.

Är du intresserad av att ta dig an ett nytt uppdrag?

Om du är intresserad av att åta dig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till Överförmyndarenheten. Det finns alltid personer som är i behov av hjälp av en god man. Du behövs!

Överförmyndarenhetens kontaktuppgifter

E-post: overformyndaren@nacka.se Din e-post registreras om den kan hänföras till ett pågående ärende eller kan generera att ett nytt ärende ska öppnas eller annars är av betydelse. Vi återkopplar på din e-post samma dag eller senast nästkommande dag om det finns en fråga.

Telefon direkt till enheten: 08-718 92 12. Telefonen bemannas måndag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredagar kl. 10.00-12.00.

Telefon till Nacka kommuns kontaktcenter: 08-718 80 00

Vill du träffa någon handläggare, vänligen kontakta Överförmyndarenheten i förväg för att boka en tid. Dock kan de flesta frågor lösas på telefon eller e-post. Information om ditt uppdrag, e-tjänster och blanketter hittar du på vår hemsida: www.nacka.se/godman

Sidan uppdaterades: