Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Hot och våld

Är du utsatt för hedersrelaterat våld?

Är du utsatt för våld, förtryck eller begränsningar av din familj, släkt eller andra personer i din närhet? Om du kontaktar oss på socialtjänsten kan vi hjälpa dig. Du når oss på telefonnummer 08-718 96 96.Du behöver inte uppge vem du är utan du kan vara anonym. Behöver du kontakta oss efter kontorstid eller på helgen ringer du till Socialjouren på 08-718 76 40. Om det är akut, ring 112!

Du kan också kontakta:

POLISEN - här kan du läsa mer om hur du gör en anmälan och hur de kan hjälpa dig som är utsatt.

DINA RÄTTIGHETER - hit kan du ringa, chatta och läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck.

ORIGO - här kan du som är mellan 13 och 26 år prata med vuxna som förstår och hjälper dig oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet.

Origo är Stockholms läns myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Yrkesverksamma som genom sitt arbete möter unga i en hederskontext kan också kontakta Origo. På Origo arbetar professionella med särskild kompetens på området, där kuratorer, barnmorska och polis arbetar under ett tak.

AMELMOTTAGNINGEN - hit kan du vända dig om du har erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning.

Att leva med hedersrelaterat våld eller förtryck kan vara:

 • att du blir hotad eller slagen
 • att du inte får gå ut ensam
 • att du inte får ha flickvän eller pojkvän
 • att du förväntas att vänta med sex tills du gifter dig
 • att du inte får klä dig som du vill
 • att du inte får gifta dig med vem du vill eller att du tvingas att gifta dig
 • att du riskeras att könsstympas
 • att du förs ut ur Sverige mot din vilja
 • att du blir utfryst
 • att du blir bestraffad om du inte gör som din familj, släkt eller andra i din närhet vill
 • att du förväntas övervaka eller kontrollera din syster eller annan kvinnlig familjemedlem eller släkting

Hör av dig till oss på socialtjänsten, till polisen, Dina rättigheter eller Origo så får du hjälp och stöd!

Sidan uppdaterades: