Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Hot och våld

Har du utsatt andra för hot och våld?

Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar.

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person. Du har kanske själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas. Du kanske tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam. Du kanske har en stark press på dig att förändra ditt beteende.

Socialtjänsten kan ge både dig som är våldsutsatt och du som använder våld stöd och hjälp. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende.

Barn som utsätts för våld eller bevittnar våld mot en närstående, tar skada. Både deras hälsa och utveckling påverkas. Tveka inte att ta hjälp!

Alternativ till våld (ATV)

Alternativ Till Våld (ATV) kan erbjuda behandling för dig som utsätter eller har utsatt någon annan för våld eller hot om våld i nära relation. Du kan bl.a. få hjälp med:

  • Hitta sätt att hantera konflikter utan aggressivitet, hot och våld.
  • Möjlighet att prata om de känslor och tankar som föregår våldet.
  • Hitta andra sätt att agera utan att bete dig hotfullt eller våldsamt.
  • Stöd i föräldrarollen och att möta barnens behov.

Att förändra ett våldsamt beteende kan vara svårt. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende. Vår mottagning vänder sig till dig som bor i Nacka och Värmdö. Vi har träffat många i din situation och vi vet att förändring är möjlig. Är du osäker om ATV är något för dig kan du alltid ringa och rådgöra. Du kan då vara anonym!

När det finns barn som bor i familjen och det förekommer våld samarbetar vi med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet så att också barnet får stöd och hjälp.

Välkommen att kontakta oss!

KONTAKTA ATV (Alternativ till våld)

Telefon: 08-718 76 32

Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla

E-post: atv@nacka.se

ATV Nacka är en integrerad del av norska ATV. Läs mer om ATV här.

Välja att sluta

Webbsidan "Välj att sluta" vänder sig i första hand till dig som lever i en relation där du utövar våld eller riskerar att använda våld. Telefonlinjen bemannas av utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm. Du som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långsiktig hjälp och behandling hos en verksamhet i din hemkommun.

Läs mer om insatsen och om mäns våld mot kvinnor på www.valjattsluta.se

Telefonnumret till Välja att sluta är 020-555 666.

KONTAKTA Socialtjänsten

Du kan också kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp om du har behov av hjälp utifrån att du utsatt andra för hot och våld, är utsatt för våld eller om du undrar vilken hjälp som finns att få.

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln: 08-718 80 00

Sidan uppdaterades: