Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Byggstart för nya äldreboendet "Poesin" vid Hasseludden 

Ingen poesi reciterades vid den officiella byggstarten och det tillhörande symboliska spadtaget vid Hasseludden i Nacka på onsdagen. Men faktum är att på platsen intill Yasuragi så läggs just nu grunden för ett nytt äldreboende med 60 lägenheter som ska heta just ”Poesin” och som beräknas öppna för boende under vintern 2024–2025.

– Vi namnger våra boenden utifrån kulturen, förklarade Peter Ceder, äldreomsorgschef vid stiftelsen Stockholms sjukhem, som kommer att ansvara för driften av boendet.

– Här flörtar vi med litteraturen och har givit det nya boendet namnet ”Poesin”, och det är något som kommer att synas i både inredning och våra aktiviteter när vi kommit igång.

Långsiktighet

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande konstaterade innan spadtaget att det har gått en tid sedan de första initiativen till planarbeten för boendet togs redan 2016, som exempel på hur Nacka kommun arbetar med utveckling även på lång sikt:

– I Nacka kommun vill vi också jobba tillsammans med långsiktiga och seriösa aktörer, som i detta fall, för att service och kvalitet för våra invånare ska vara säkrad över lång tid, sa han innan han önskade lycka till med byggandet.

En äldrevänlig kommun

På plats vid byggstarten fanns även social- och äldredirektör Karin Kollberg, äldreenhetens chef Ellinor Egefors Åkesson och äldrenämndens ordförande Tobias Nässén (M), som konstaterade att det är välkommet med fler anordnare som på sikt kan auktoriseras och därmed finnas med i kundvalet för särskilda boenden för äldre:

– Nackaborna lever allt längre och vi i äldrenämnden arbetar för att kunna erbjuda en rad olika boendelösningar med god kvalitet att välja mellan.
– En viktig faktor är att säkerställa att vi kan erbjuda särskilda boenden av god kvalitet i Nackas alla kommundelar.

Auktorisering

För att ett särskilt boende för äldre ska finnas med i kundvalet så ansöker vårdgivaren om auktorisering. Efter kontroller skrivs ett avtal som reglerar exempelvis krav på kvalitet. Under avtalstiden följer äldreenhetens kvalitetsutvecklare upp att den avtalade vården och omsorgen levereras som den ska.
Det finns i skrivande stund 14 auktoriserade särskilda boenden för äldre i Nacka kommun att välja bland. Dessa boenden har olika huvudmän, många platser, har olika hyresnivåer och vissa har uttalade profiler, specialiserade på antigen demens- respektive somatisk vård eller erbjuder båda.

Kundval – kunden i centrum

Nackas kundval ger kommuninvånarna direkt inflytande över den service de har rätt till. Kommunen sätter mål och ramar för verksamheten och står för kostnaden, medan verksamheterna själva lägger upp sitt arbete. Hur tjänsterna utformas bestäms av serviceanordnarna i dialog med de människor som använder tjänsterna. Kunden – alltså de som brukar tjänsten – sätts i centrum.

Jämföraren: Särskilt boende för äldre

Alla särskilda boenden för äldre finns samlade på webbsidan Jämföraren. Där hittar du kvalitetsmått, hyreskostnader och annan fakta om de olika boendena som finns att välja bland – ett viktigt verktyg för att vi ska kunna göra ett genomtänkt kundval.

Gå till Jämföraren för särskilt boende för äldre


ellinor-egefors-akesson-tobias-nassen-karin-kollberg.jpg
Vid formella spadtaget för "Poesin" fanns representanter från sociala omsorgsprocessen Nacka kommun: Ellinor Egefors, chef äldreenheten, Tobias Nässén (M), äldrenämndens ordförande, och Karin Kollberg, social- och äldredirektör, som firade byggstarten med alkoholfritt bubbel.

Mer information

Läs mer om bygget av "Poesin" på företagets webbplats.

Sidan uppdaterades: