Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Social omsorg i Nacka

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt barn. De personuppgifter du lämnar i ansökan/anmälan behövs för att vi ska kunna ge dig stöd enligt den lagstiftning som styr socialtjänstens arbete.

De adressuppgifter som du lämnar kan komma att kontrolleras mot folkbokföringssystem. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Hur länge personuppgifterna kommer att sparas beror på vilket födelsedatum du eller ditt barn har. Är du eller ditt barn född den 5, 15 eller 25 i månaden kommer uppgifterna att sparas för evigt. Är du eller ditt barn född ett annat datum sparas uppgifterna i 5 år efter att ditt ärende har avslutats.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du gärna läs med på vår hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Socialnämnden och äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

Sidan uppdaterades: