Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bidrag till bostadsanpassning

Länkar till e-tjänsten och information inför en ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Ansök via e-tjänst

1. ANSÖKAN

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansök via e-tjänsten Gå till e-tjänsten

2. KOMPLETTERING

E-tjänst för att komplettera ärendet eller skicka meddelande till handläggare

Komplettera eller skicka meddelande Gå till e-tjänsten för att komplettera eller skicka meddelande

3. ALLT OM DIN ANSÖKAN

E-tjänst för att följa ärendet om bostadsanpassning, ta del av beslut och handlingar i ärendet

Se alla handlingar i e-tjänsten Gå till e-tjänsten för att se beslut och handlingar

När kan jag ansöka?

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad.

Du kan få bidrag till anpassning som är nödvändig för ditt dagliga liv, som till exempel:

 • att förflytta dig i bostaden
 • sova
 • sköta hygien
 • laga mat
 • att ta dig in och ut ur bostaden

Vem kan ansöka?

 • Privatperson
 • Som vårdnadshavare
 • Som ombud eller god man/förvaltare
 • Företagsombud för privatperson

Ditt ansvar

Detta gör du vid en anpassning av din bostad:

 • tar in offerter
 • beställer arbetet
 • ansvarar för att få det utfört
 • OBS: Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald.

Gör din ansökan

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Om inte ansökan är komplett kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering. Saknas det bilagor så kommer du att få ett brev om vilka dokument som du behöver skicka in till din handläggare.

Handlingar

En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

 • Komplett ifylld ansökan.
 • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
 • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen.
 • Kopia av kostnadsberäkning/offert.
 • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder.Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över utformning.

För fastighetsägare

Blanketter för fastighetsägarens medgivande:

För dig som bor i hyresrätt.
För dig som bor i bostadsrätt.
För dig som har äganderätt.

Handläggning och beslut

Kommunens handläggare utreder och bedömer din ansökan och de bifogade dokumenten. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag till. Om beslutet blir att du inte kan få bidraget du ansökt om, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Reparation, service och besiktning

Om du tidigare har fått bidrag till bostadsanpassningsutrustning kan du ansöka om bidrag till att reparera utrustningen om den gått sönder. En del utrustning behöver regelbunden service och besiktning för att få användas. Till sådan utrustning hör t.ex. trapphissar. För mer information om vad som gäller kan du kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Blankett för att ansöka om reparationsbidrag, där även service och besiktning ingår finner du nedan:

Blankett, ansökan om reparationsbidrag

Byte av bostad

Om du flyttar är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är därför begränsade.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan ansöka om och i vissa fall få bidrag till återställning av åtgärder som bekostats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. För mer information kontakta Nacka kommuns handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Blankett för att ansöka om återställningsbidrag finner du nedan:

Blankett, Ansök om återställningsbidrag

Kontakt

För mer information, kontakta en handläggare via Nacka kommuns växel, telefon: 08-718 80 00. Du kan också skicka e-post till bostadsanpassningsbidrag@nacka.se.

Sidan uppdaterades: