Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansök om äldreomsorg

Äldreomsorgens insatser är till för dig som har fyllt 65 år och behöver hjälp i vardagen. Du ansöker enkelt via våra e-tjänster.

Ansökan om stöd i hemmet utan utredning

Via denna e-tjänst kan du som är 65 år eller äldre samt folkbokförd i Nacka kommun ansöka om stöd i ditt hem med:

Städning

Hjälp med städning avser bostad om 2 rum och kök samt hygienutrymmen. Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle.

Insatsen innehåller förutom underhållsstädning, även dammsugning, golvtorkning och avdamning. Moment som avfrostning och rengöring av kyl/frys, ugns- och spisrengöring, torkning av köksskåp och torkning av köksluckor ska inrymmas inom ramen för beviljad tid, vilket innebär att du som kund får avstå viss del av underhållsstädning en viss vecka om man önskar hjälp med något av dessa andra moment.

Tid för fönsterputs tillkommer vid ett tillfälle per år 1 timme/tillfälle.

Inköp

Inköp innebär att hemtjänsten handlar åt dig som kund, och handlingslistan ska vara klar när hemtjänsten kommer. Inköp ska i första hand ske digitalt (via internethandel).

Tid för inköp beviljas en gång per vecka 45 minuter/tillfälle. Om inköp ska göras i fysisk butik ska den göras i närmaste affär med fullgott sortiment.

Tvätt

Om tvätten sker i samband med städning är omfattningen 30 minuter. Om du ansöker om enbart tvätt blir omfattningen 2 timmar.

I ansökan väljer du, enligt angivna alternativ, hur ofta du vill ha tvättningen utförd.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm innebär att du alltid - dygnet runt - kan påkalla hjälp med brådskande personlig omvårdnad eller omsorg som inte kan vänta.

Läs mer om Trygghetslarm här.

Matlådor med hemleverans (matdistribution)

Matdistribution innebär att du som inte kan laga mat själv får färdiglagad mat levererad till din bostad.

Här kan du läsa mer om matdistribution.

Du får beslut om dessa insatser utan kontakt med en handläggare och utan att en utredning av dina behov görs. När du blivit beviljad en insats kommer ett beslut att skickas till dig samt en beställning skickas till valt hemtjänstföretag (anordnare) som då kommer att ta kontakt med dig för vidare planering.

  • Du kan påverka utförandet av insatserna genom att välja vilket hemtjänstföretag som ska utföra hjälpen. Tillsammans med det företag du valt gör ni sedan tillsammans en genomförandeplan hur insatserna ska utföras.
  • En biståndshandläggare följer upp beslutet genom att kontakta dig för att höra hur du upplever att hjälpen fungerar samt ge dig möjlighet att ansöka om utökad hjälp vid behov.
  • Du har alltid rätt att kunna ansöka om bistånd med enligt 4 kap. 1 § SoL (ansökan om stöd för äldre med utredning, se nedan).
E-tjänst för ansökan om stöd i hemmet utan utredning


För dig med behov av annan hjälp

Om du vill ansöka om andra tjänster eller med annan omfattning så använder du e-tjänsten som heter "Ansökan om stöd för äldre med utredning".

Via denna e-tjänst kan du som är 65 år eller äldre samt folkbokförd i Nacka kommun ansöka om stöd.

För kontakt med biståndshandläggare på äldreenheten ring vår växel på 08-718 80 00.

När du har skickat in din ansökan via e-tjänsten så kommer en biståndshandläggare att ta telefonkontakt med dig och vid behov boka in tid för hembesök.

E-tjänst för ansökan om stöd för äldre med utredning

Sidan uppdaterades: