Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Smarta lås

Smarta lås: Vanliga frågor och svar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Vad innebär installationen för boende som har hemtjänst?

SVAR: Nacka kommuns montör monterar ett smart lås på insidan av hemtjänstkundens dörr. Hemtjänstpersonalen låser och låser upp dörren med en app i sin tjänstemobil. Kunden använder sin egen nyckel som vanligt.

Vad innebär installationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar?

SVAR: Nacka kommuns montör monterar ett smart portlås som gör att hemtjänstpersonalen låser och låser upp porten med en app i sin tjänstemobil.

Hur vet jag att min fastighet berörs av montering av smarta lås?

SVAR: Nacka kommun inhämtar medgivande från alla fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Det är dock inte aktuellt med montering av smarta lås förrän en boende beviljats hemtjänstinsatser från kommunen. När det är dags för montering av smarta lås kontaktar kommunen en ansvarig hos er. Montering sker löpande under 2023 och 2024.

Medför installationen några kostnader för oss?

SVAR: Nej, Nacka kommun står för kostnader för lås, montering och service både hos kunden och i fastigheten. Även återmontering och återställning bekostas av Nacka kommun. Inte heller hemtjänstkunden betalar något extra för installation och återställning.

Går det att få reda på om det finns hemtjänstkunder i en viss fastighet?

SVAR: Nej, eftersom Nacka kommun följer sekretesslagstiftningen som skyddar kundens integritet. Låset syns heller inte från utsidan, så det går inte att se på en dörr att någon har ett smart lås installerat.

Hur många nycklar behöver hemtjänsten?

SVAR: Hemtjänstföretaget förvarar också fysiska nycklar som back-up till den digitala lösningen.

Hur påverkas skalskydd och brandklassning?

SVAR: Installationen påverkar inte skalskyddet eller dörrens brandklassning.

Hur fungerar hemtjänstpersonalens mobiltelefoner, och vilka rutiner finns kring säkerhet?

SVAR: Hemtjänstpersonalen låser och låser upp porten med en app i sin tjänstemobil. Personalen hämtar sina mobiltelefoner på kontoret när arbetspasset startar och lämnar tillbaka dem där när arbetspasset är slut. Endast hemtjänstföretagens tjänstemobiler kan använda appen och för att starta appen behöver personalen logga in. Personalen kan bara se information om det egna hemtjänstföretaget.

Hemtjänsten använder en nyckelbricka/tagg för att komma in i porten. Måste vi ändå ha ett smart portlås?

SVAR: Syftet med smarta lås är att minimera hanteringen av fysiska nycklar och andra fysiska enheter och därför är det önskvärt att smarta lås monteras även där.

Porten är öppen mellan 07 och 21, behövs det ändå ett smart lås för hemtjänstpersonalen?

SVAR: Hemtjänstinsatserna pågår mellan 07.00 och 22.30 och därför behövs ett smart lås om inte porten är öppen under dessa tider.

Hur drivs Phoniros portlås?

SVAR: Phoniro Main Entrance drivs med el och kopplas till befintlig strömkälla i porten.

Blir det några skador på entrédörren?

SVAR: Nej, det blir inga skador på entrédörren och monteringen görs normalt så att låset inte syns.

Våra fastigheter har flera portar. Kan vi få flera smarta portlås?

SVAR: Ja, Nacka kommun kommer att montera smarta portlås på alla portar som hemtjänstföretagen behöver använda.

Våra entréer har ett inpasseringssystem (t.ex. Aptus, Iloq, Assa, Klick, Puls). Vilken strömkälla använder Phoniro Main Entrance?

SVAR: Inför montering av Phoniros lås så står låssmeden som Nacka kommun anlitar till förfogande för dialog med er och den som har monterat er inpasseringslöning. Portlåsen använder samma strömkälla som det befintliga systemet. Pnoniro ME drar mycket lite ström.

Kan monteringen medföra att portar i fastigheten inte går igen ordentlig, eller att porten inte blir låst?

SVAR: Vid korrekt installation av Phoniros portlås är risken mycket liten att portarnas normala funktionalitet påverkas.

I fastigheten planeras byte av portar inom några år. Ska vi vänta med att installera Phoniros portlås?

SVAR: I normalfallet monteras portlåsen från Phoniro, om inte låssmeden gör en annan bedömning.

Vad händer med kundens lås om kundens hemtjänstinsatser avslutas eller om kunden flyttar?

SVAR: Nacka kommun monterar kostnadsfritt bort låset på kundens dörr och sätter tillbaka det ursprungliga låset.

Vad händer med portlås om kundens hemtjänstinsatser avslutas eller om kunden flyttar?

SVAR: Normalt kommer portlåset sitta kvar. Det kopplas bort från hemtjänstföretaget och aktiveras igen om en ny kund i fastigheten beviljas hemtjänst.

Vad innebär installationen för övriga boende i fastigheten?

SVAR: De som bor i fastigheten påverkas inte av installationen. Befintligt låssystem eller nycklar används precis som tidigare.

Kan fastighetsansvarig få ut loggar från systemet som visar vilka som har passerat i porten?

SVAR: Enligt GDPR ska denna typ av uppgifter hanteras med stor försiktighet. Det går inte att få ut informationen om det inte finns särskilda skäl, t.ex. polisanmälan. Samma princip gäller alla inpasseringssystem.

Kontakta oss

Har du frågor till oss om nyckelfri hemtjänst – ring via kommunens växel, 08-718 80 00, eller mejla kos@nacka.se

Film om smarta lås i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: