Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Guldkant i vardagen

En ersättning för anordnare för aktiviteter som görs i grupp eller individuellt för äldre Nackabor. Aktiviteten får gärna ha anknytning till mat.

Vad är Guldkanten?

Grundtanken med Guldkanten är att ett individuellt önskemål från en äldre med hemtjänst eller särskilt boende ska resultera i en aktivitet utanför hemmet och att utföraren alternativt det särskilda boendet ska ansvara för aktiviteten.

För vem finns Guldkanten?

Guldkanten finns till för den som fyllt 65 år, bor i Nacka kommun och har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Du kan använda dig av Guldkanten en gång per halvår.

Aktiviteter

Aktiviteten får gärna ha anknytning till mat, och kan genomföras gruppvis eller individuellt. Guldkanten är en ersättning på 500 kronor från Nacka kommun som går till anordnaren för att anordnaren tillsammans med den äldre ska kunna genomföra en aktivitet.

Kontakt

För att arrangera en Guldkants-aktivitet, prata med företaget som utför hemtjänst hemma hos dig. Om du bor på ett särskilt boende, prata med personalen på ditt boende.

Sidan uppdaterades: