Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cykelskolan besökte Nacka

Förra veckan var Cykelskolan för första gången i Nacka för att lära förskolebarn från närliggande skolor om säker cykling och trafikvett. Idén med Cykelskolan är att alla barn så småningom ska kunna cykla. För att komma dit behöver man börja tidigt. Målet med dagen är att förstå hur en hjälm skall sitta på huvudet och ha kul bland vägmärken och cyklar.

Vad är Cykelskolan?

Cykelskolan är ett initiativ från Stockholm Bike där allt som behövs för cykelträning tas med till kurstillfället. Det inkluderar cyklar, hjälmar, koner, vägmärken i barnens höjd, avspärrningsmaterial, material för att rita och första hjälpen-utrustning. Varje kurstillfälle har 3-4 pedagoger/handledare på plats och varje lektion är 55 minuter lång. Målet med initiativet är att alla barn, oavsett familjebakgrund eller ekonomiska förutsättningar, ska kunna lära sig cykla.

Besök på Tippen

Vi besökte parkeringen vid Tippen och träffade Samskolans förskoleklasser. Barnen deltog i olika stationer, inklusive trafikmärkesstation och ritstation där de diskuterade och ritade egna vägmärken. De fick också lära sig om cykelns och cyklistens utrustning samt vikten av att använda hjälm korrekt.

Vad innehåller cykelkursen?

Cykelbana och färdigheter
Barnen får låna cyklar i olika storlekar och öva på att cykla över gupp, svänga och anpassa sig efter trafikmärken. För de som inte kan cykla ännu används en "träna själv metod" för att hitta balans och sedan börja trampa.

Hjälm och Cykling
Barnen provar ut hjälmar, alternativt använder sina egna, och en pedagog kontrollerar att de sitter korrekt. Övningar inkluderar att cykla genom banor med olika utmaningar.

Vägmärken och Utrustning
Dialog kring vägmärkens färg och form, och vad de signalerar.

Barnen får rita egna vägmärken
Genomgång av vad cykeln och cyklisten behöver i form av utrustning och hur man beter sig i trafiken. Diskutera tecken en cyklist kan använda och prata om miljö och hälsa.

Diplom och Avslutning
Efter varje kursdel får barnen diplom som ett erkännande för deras deltagande och lärande. Detta för att uppmuntra dem att fortsätta cykla och vara säkra i trafiken.

Vi ser fram emot att se fler barn i Nacka på två hjul, säkra och självsäkra i trafiken!

Sidan uppdaterades: