Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning Sickla stationshus

Planförslaget för Sickla stationshus är utställt för granskning 29 maj - 13 juli 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny, hög och väl gestaltad stationsbyggnad med centrumändamål (handel, hotell, kontor et c.) samt med utrymme för tunnelbaneändamål (tunnelbaneentré, vänthall och andra funktioner). Byggnaden ska inrymma den västra tunnelbaneentrén till station Sickla. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Granskning

Under tiden 29 maj 2020 till och med 13 juli 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 13 juli 2020. Alla handlingar och information om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: