Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning - Riset, ändring

Ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (område B) i Boo (DP 536)

Ändringen av detaljplanen syftar till att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inrymmas per huvudbyggnad. Efter samrådet har tillkommande planbestämmelse justerats för att bestämmelsen inte ska bli inaktuell över tid vid eventuella regleringar av fastighetsgränser.

Under tiden 21 april 2022 till och med 19 maj 2022 finns planförslaget utställt för granskning.

Här kan du läsa mer om planändringen samt hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: