Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning - Skepparstigen

Detaljplan för fastigheten Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att göra de komplementbyggnader som uppförts inom fastigheten Baggensudden 17:6 planenliga.

Under tiden 17 juni 2022 till och med 4 juli 2022 finns planförslaget utställt för granskning.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: