Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - Mariedalsvägen

Detaljplan för Mariedalsvägen 2 i Boo

Syftet med detaljplanen är att skapa planenlighet för en underbyggd altan tillhörande bostadsfastigheten Björknäs 10:4. Planstridigheten uppkom eftersom den befintliga underbyggda altanen inte bekräftades när en ny detaljplan gjordes år 2006. Ett bygglov som senare givits innebär att kommunen har godkänt den.

Under samrådstiden 30 maj 2024 till och med 20 juni 2024 finns detaljplaneförslaget ute på samråd.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: