Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu fortsätter arbetet med Älta centrumkvarter

I april påbörjas mark- och ledningsarbeten som är nödvändiga förberedelser inför bygget av de nya bostadskvarteren, torget, parkytorna och lekparken i Älta centrum.

Officiell start för utvecklingen av Älta centrumkvarter

I strålande sol genomfördes idag en symbolisk startceremoni för utvecklingen av Älta centrumkvarter. Ceremonin inleddes med en paneldiskussion och avslutades med avtäckning av en skylt som visade framtidens Älta.

Fler träd ger bättre miljö och ökad biologisk mångfald

I månadsskiftet november-december har Nacka kommun planterat 33 träd på fyra platser i kommunen. Träden ska stärka spridningssamband och biologisk mångfald, ge skugga, bättre mikroklimat och – inte minst! – göra flera platser i Nacka ännu grönare och vackrare.

Älta centrum utvecklas – Vad är på gång?

Det moderna centrumkvarteret i Älta börjar ta form. Entrén till centrumbyggnaden flyttas, gångstråk förändras och sist men inte minst flyttar infarten till Älta centrum.

Stort steg framåt för utvecklingen av ett modernt centrum i Älta - nu har detaljplanen vunnit laga kraft

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.

Titania får bygga nytt bostadskvarter i Sydvästra Stensö i Älta

Nu är markanvisningstävlingen för Sydvästra Stensö klar. Det blir Titania, ny aktör i Nacka, som får ensamrätt att bygga flerbostadshus med 178 bostäder nära Älta centrum i anslutning till härlig parkmiljö.

Nu är nya Sigfridsborgsskolan i Älta invigd

Fredagen den 10 september vad det äntligen dags för invigning av Sigfridsborgsskolans nya skolbyggnad.

Trädfällning utanför Älta Centrum 30-31 augusti

Träd på Wallenstams mark tas ned för att ge plats åt nya bostäder kring Älta centrum. När bostäderna är byggda kommer nya träd att planteras.

Trollet vid Sigfridsborgsskolan är på rymmen

När nya sporthallen vid Sigfridsborgsskolan började byggas fick konstverket Trollöra flytta tillfälligt. Men snart ska Trollöra flytta hem igen, till en ny plats på skolgården.

Markanvisningstävling för flerbostadshus i Sydvästra Stensö nära Älta centrum.

Nu bjuder Nacka kommun in till markanvisningstävling för bostäder med fri upplåtelseform. Den byggaktör som vinner tävlingen får ensamrätt att bygga nya flerbostadshus nära Älta centrum i anslutning till parken väster om Oxelvägen i Älta.

Visar 10 av 26 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: