Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bakgrund

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar att bygga en ny skola på den plats där Stavsborgsskolan ligger. Den nya skolan planeras bli större för att möta det ökande behovet av skolplatser i Älta. Dessutom planeras för sporthallar med ökad kapacitet jämfört med idag.

Nacka kommun och Hemsö har sedan 2016 arbetat med planering och projektering av den nya skolan.

Ett ärende avseende projektet, inklusive ett nytt hyresavtal för skolan, behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2018. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare utredning. Planerna för den nya skolan har nu omarbetats enligt direktiven och nya planritningar har tagits fram. En ansökan om bygglov för den nya skolan lämnades in av Hemsö i september 2019.

Planeringen för evakuering av skolan till Standparksskolan har påbörjats. 3 juni 2019 beslutade Kommunstyrelsen att inleda upphandling av markarbeten, paviljonger, ett tillfälligt idrottstält och ombyggnad av hus A och B på Standparksskolan. Dessutom fattades beslut om att en befintlig byggnad, gamla Strandparkens förskola, ska rivas för att ge plats åt tillfälliga skolpaviljonger.

När den nya Stavsborgsskolan är färdig ska Standparksskolan rivas. Marken ska sedan användas för att bygga nya bostäder.

Sidan uppdaterades: