Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

På Nya gatan skapar Sveafastigheter, Botrygg, Storstaden, Kungsvåningen, OBOS och Wallenstam nya stadskvarter med bostäder, butiker, restauranger och annan service. Hemsö planerar att uppföra en fastighet för verksamheter, som centrumändamål, utbildning och fritidsverksamhet.

Här hittar du information om byggaktörerna och de framtida bostäderna:

Sveafastigheter bostad, hyresrätter

Sveafastigheters hemsida

Visionsbild. Arkitekt: Urban Design

Storstaden bostad, bostadsrätter

Storstadens hemsida

Visionsbild. Arkitekt: Vera arkitekter

Botrygg, bostadsrätter

Botryggs hemsida

Visionsbild. Arkitekt: ÅWL arkitekter

Botrygg_670x290px.jpg

OBOS, bostadsrätter

OBOS:s hemsida

Visionsbild. Arkitekt: Tengbom

Kungsvåningen, hyresrätter

Kungsvåningens hemsida

Visionsbild. Arkitekt: Enter arkitektur

Wallenstam, hyresrätter

Wallenstams hemsida

Visionsbild: Zynka Visual
wallenstam_nyagatan_670x290.jpg

Hemsö, fastighet för verksamheter

Hemsös hemsida

Sidan uppdaterades: