Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nya gatan-Stadshusområdet

Här blir det cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter för verksamheter. Detaljplanen Stadshusområdet är en del av projektet Nya gatan, en kommande naturban stadsdel där stadens dynamik får möta naturens kraft.

Profilbild saknas

Nerma Muhovic

Projektledare

08-718 96 21

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Stadshusområdet ligger mellan Vikdalsrondellen och Nacka stadshus.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Våren 2020 började bostäderna att byggas och under 2021 kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Sveafastigheter, Storstaden Bostad och Botrygg som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter. Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
  • Nacka kommun ska överlåta mark till Hemsö, som planerar att tillföra nya verksamheter på platsen där detaljplanen medger bland annat utbildning och fritidsverksamhet.
  • Förberedande arbeten utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.

Följ arbetet genom en webbkamera som alltid har en nytagen bild över utvecklingen av Stadshusområdet.

Nya gatan: Detaljplanering

Nya gatan-Stadshusområdet ingår i projektet Nya gatan. Nya gatan-Elverkshuset är den andra detaljplanen inom projektet.

Projekt Nya gatan är en del av etapp 1 i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och omfattas av översiktsplanens strategi att "skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön".

Samråd, granskning och antagande

Samrådsperioden för planförslaget för Nya gatan, stadshusområdet, pågick 25 oktober – 22 november 2016. Ett justerat förslag till detaljplan har sedan ställts ut för granskning 23 maj – 20 juni 2017.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 11 januari 2018.
KF protokoll § 365. (PDF-dokument, 323 kB)
Samtidigt godkändes även tillhörande markgenomförandeavtal (exploateringsavtal).

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: