Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan-Stadshusområdet

Stadshusområdet ligger mellan Vikdalsrondellen och Nacka stadshus och är i dag obebyggt. I projektet planeras för cirka 600 bostäder och cirka 8 000 kvadratmeter för verksamheter samt ombyggnad och upprustning av delar av Värmdövägen och Vikdalsvägen.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Våren 2020 började bostäderna att byggas och under 2021 kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Sveafastigheter, Storstaden Bostad och Botrygg som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter. Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
 • Inom stadshusområdet är förberedande markarbeten snart klara. Arbeten utförs på vardagar mellan klockan 07.00 och 16:00. Sprängningar kan ske klockan 10:00, 12:00 och 14:00.
 • I sommar och höst lägger vi ner ledningar till de kommande bostäderna under Värmdövägen och vidare söderut till Järlavägen. Vi gräver, borrar, packar jord och återställer sist ytorna som de var:
  Under augusti månad är cirka 100 meter av Värmdövägen i höjd med Lillängen begränsad till ett körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen längs med Värmdövägen påverkas inte utan hålls öppen under hela arbetet.
  Under två dagar i slutet av augusti/början av september kommer vi att borra i berget strax söder om Värmdövägen, i höjd med Lillängen, det medför en del buller.
  Under september och oktober stängs gång- och cykelvägen mellan Värmdövägen och Järlavägen samt cirka 50 meter in på Järlavägen av under perioder. Från och med november är de återställda.
 • De förberedande arbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.

Följ arbetet genom webbkameran:

webbkamera-nyagatan-2020-07-02.png

Nya gatan: Detaljplanering

Nya gatan-Stadshusområdet ingår i projektet Nya gatan. Nya gatan-Elverkshuset är den andra detaljplanen inom projektet.

Projekt Nya gatan är en del av etapp 1 i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och omfattas av översiktsplanens strategi att "skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön".

Samråd, granskning och antagande

Samrådsperioden för planförslaget för Nya gatan, stadshusområdet, pågick 25 oktober – 22 november 2016. Ett justerat förslag till detaljplan har sedan ställts ut för granskning 23 maj – 20 juni 2017.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 11 januari 2018.
KF protokoll § 365. (PDF-dokument, 323 kB)
Samtidigt godkändes även tillhörande markgenomförandeavtal (exploateringsavtal).

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: