Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Dammspridning vid rivning av Elverkshuset

Som en del av rivningsarbetet av Elverkshuset har det uppstått damm på grund av ogynnsamma förhållanden med vinden.

Följande åtgärder har nu tagits fram i samverkan med närliggande skola och förskola:

  • Rivningen av byggnaden närmast Järla skola och förskolan Kristallen kommer inte att ske vardagar dagtid mellan kl 8.00-18.00. Under dagtid kommer entreprenören enbart sortera och krossa betong på marken bakom byggnaden.
  • Byggnadsdelen kommer att rivas vardagar efter kl 18.00 eller på helger.
  • En vattenkanon, som installerats för att minimera damm, har flyttats upp på byggnadsmassorna så att den fångar dammet bättre. Detta har förbättrat situationen avsevärt.
  • En vävduk kommer att sättas upp på byggstängslet som finns mellan skolan och byggnaden för att ytterligare hindra spridandet av damm.
  • Järla skola har även stängt av lekytan närmast Elverkshuset så att barn endast vistas på gårdens framsida.
  • Rivningen sker av en entreprenören som har övervägt olika sätt att hantera rivningen och valt det sätt som är möjligt ur ett säkerhetsperspektiv. Rivningen sker selektivt och de som utför arbetet måste följa vissa säkerhetsåtgärder.
  • Entreprenören bedömer att bli klara med rivningen av den sista byggnadsdelen om cirka tre veckor. Därefter ska rivningsmassorna sorteras och transporteras iväg.

På platsen där Elverkhuset står ska bostäder byggas, på gångavstånd till den kommande tunnelbanan och nära den blivande stadsparken. Här blir det också ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av mötesplatser.

Före sommaren gick projektet ut och informerade skola, förskola, äldreboende och närboende via bostadsrättföreningar om det kommande rivningsarbetet.

Sidan uppdaterades: