Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat underhåll i Nackas telefonisystem tisdag 22 september. Läs mer här...

Norra Nacka strand, detaljplan 3

I projektet byggs cirka 300 nya bostäder med inslag av verksamhetslokaler. I samband med detta rustas de många allmänna platserna såsom strandpromenad, gator, parker. Projektet är en del av Nacka stad.

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Kommunens projektledare

070-431 99 03

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektering inför utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Utbyggnad förväntas ske under 2020. Tobin Properties och Patriam har påbörjat markarbeten. För frågor om arbetet, mejla Tobin Properties på info@tobinproperties.se eller Patriam på info@patriam.se.

  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft, handlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

  • Detaljplanen för Norra Nacka strand, detaljplan 3, antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. . (PDF-dokument, 127 kB)

  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal och fastighetsutvecklingsavtal.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder, nya lokaler för verksamheter samt viss rivning och ombyggnad. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. Exempelvis kommer strandpromenaden och Ellensviksvägen rustas upp. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod: 19 augusti -14 september 2016
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 16 oktober 2017
Laga kraft: 25 maj 2018

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: