Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Illustration över höga hus längs en stadsgata och ett torg där människor går.

Norra Nacka strand, detaljplan 3

Här ska cirka 300 nya bostäder med en del lokaler för verksamheter som t.ex. butiker, caféer och restauranger byggas. I takt med att Nacka strand växer ska även allmänna platser, som strandpromenad, gator och parker ska rustas upp.

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Profilbild saknas

Areti Daniilidou

Byggprojektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kapaciteten för el utökas i Nacka strand och från mitten av mars till maj 2022 bygger kommunen en ny elnätstation strax nordöst om Augustendalsvägen 32. Vägen är öppen för trafik hela tiden men under en period behöver vägen begränsas till ett körfält i höjd med arbetet. Gående leds över till andra sidan gatan. För att göra i ordning marken där nätstationen ska stå, behöver en del berg sprängas bort från mitten av mars till april.
  • Fler platser skapas för lek. I Strandparken öppnades en ny mindre lekplats i mitten av november 2021. Det är ett tillskott inför att framtida lekplatser i området kommit på plats, bland annat en ny lekplats i Västra Hällmarksparken.
  • I maj 2021 genomfördes en medborgardialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2022 och tar cirka två år att färdigställa.
  • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter. Sprängning sker fram till vintern 2021. Ordinarie tider för sprängning är klockan 9-15 på vardagar. Vid enstaka fall behöver arbeten även göras under helgen. Under 2022 kommer stommen på huset att byggas upp. Även en elnätstation har byggts om. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se.
  • Augustendalsvägen är ett hus med 14 lägenheter färdigt och där har redan nya grannar flyttat in. Byggaktör: Patriam, info@patriam.se.
  • Kommunen kommer bygga en dagvattendamm.
  • Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen också för en ny brygga.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen, , (PDF-dokument, 127 kB) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder, nya lokaler för verksamheter samt viss rivning och ombyggnad. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. Exempelvis kommer strandpromenaden och Ellensviksvägen rustas upp. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder göras, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod: 19 augusti -14 september 2016
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 16 oktober 2017
Laga kraft: 25 maj 2018

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: