Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Norra Nacka strand, detaljplan 3

Här ska cirka 300 nya bostäder med en del lokaler för verksamheter som t.ex. butiker, caféer och restauranger byggas. Även allmänna platser, som strandpromenad, gator och parker ska rustas upp.

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter som beräknas stå klara för inflytning i slutet av 2022. Arbeten har startat med borrning och vajersågning. Därefter kommer sprängningarna igång. Ordinarie tider för sprängning är klockan 9-15 på vardagar. Vid enstaka fall behöver arbeten även göras under helgen. Även en elnätstation har byggts om. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se.
  • Vid Augustendalsvägen byggs ett hus med 14 lägenheter som ska stå klara för inflyttning våren 2021. Nu pågår arbete med husets stomme. Byggaktör: Patriam, info@patriam.se.

  • Efter hand kommer kommunen att rusta upp delar av Strandparken vid piren, dagvattendammen och bygga en ny elnätstation på Augustendalsvägen. Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar vi också för en ny brygga.

  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft, handlingar finns under rubriken Status och handlingar.

  • Detaljplanen för Norra Nacka strand, detaljplan 3, antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017.  (PDF-dokument, 127 kB)

  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal och fastighetsutvecklingsavtal.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder, nya lokaler för verksamheter samt viss rivning och ombyggnad. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. Exempelvis kommer strandpromenaden och Ellensviksvägen rustas upp. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod: 19 augusti -14 september 2016
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 16 oktober 2017
Laga kraft: 25 maj 2018

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: