Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Norra Nacka strand, detaljplan 3

I projektet byggs cirka 300 nya bostäder med inslag av verksamhetslokaler. I samband med detta rustas de många allmänna platserna såsom strandpromenad, gator, parker. Projektet är en del av Nacka stad.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektering och utbyggnad inom området kommer att påbörjas under hösten 2018.
  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft.
  • Kommunfullmäktige har den 16 oktober 2017 beslutat att anta förslaget till detaljplan.
    KF protokoll § 274  (PDF-dokument, 127 kB).
    Antagandehandlingar hittas till höger under "status och handlingar".

  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal och fastighetsutvecklingsavtal.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Detaljplanen medger nybyggnad, rivning och ombyggnader i den omfattning som prövades i detaljplaneprocessen. Detaljplanen innehåller många offentliga rum och allmänna anläggningar. Allmänna anläggningar ska byggas ut och rustas upp till kommunal standard och i enlighet med detaljplanen. För att planen ska kunna genomföras behöver flera fastighetbildningsåtgärder, exemplvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder med inslag av verksamhetslokaler. Strandpromenaden och Ellensviksvägen ska rustas upp. Ellensviksvägen kopplar samman Augustendalsvägen i Nacka strand med Skönviksvägen och området vid Bergs gård.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.