Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Norra Nacka strand, detaljplan 3

Cirka 300 bostäder, nya verksamhetslokaler, strandpromenad och upprustning av allmänna platser och anläggningar ska prövas i det här projektet. Även befintlig bebyggelse ingår. Många offentliga rum och blivande allmänna anläggningar ingår i projektet, som är en del av Nacka stad.

Profilbild saknas

Sara Lindholm

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektering och utbyggnad inom området kommer att påbörjas under hösten 2018.
  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft.
  • Kommunfullmäktige har den 16 oktober 2017 beslutat att anta förslaget till detaljplan.
    KF protokoll § 274  (PDF-dokument, 127 kB).
    Antagandehandlingar hittas till höger under "status och handlingar".

  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal och fastighetsutvecklingsavtal.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Projektet innehåller många offentliga rum och blivande allmänna anläggningar. Såväl rivning som ombyggnader och nybyggnation kommer att prövas i planeringen. I genomförandefasen ska allmänna anläggningar byggas ut och rustas upp samt fastighetsbildning genomföras.

Möjligheterna för cirka 300 nya bostäder med ett stort inslag av verksamhetslokaler ska undersökas. En upprustning planeras också av strandpromenaden på Ellensviksvägen, som kopplar samman Augustendalsvägen i Nacka strand med Skönviksvägen och området vid Bergs gård.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.