Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nya beslut om utveckling i Orminge

Nya bostäder, handelslokaler, infartsparkering och ett levande och tryggt centrum med goda kommunikationsmöjligheter.

Nya steg på väg mot två nya fotbollsplaner i Ramsmora, Boo

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Idag gav kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott klartecken för att starta en förstudie om förutsättningarna för att anlägga två elvaspelarplaner i Ramsmora.

Nattarbete 14 mars till 22 mars under vardagar på Skarpövägen/Mensättravägen

Den nya gång- och cykelbanan på Skarpövägen som leder upp till Mensättravägen vid Myrsjöskolan är avstängd under arbetet.

Nu kan bygget av nya Folkan i Orminge börja

Bygglovet har beviljats för nya Boo Folkets hus och redan i sommar kan det första spadtaget tas. Förhoppningen är att byggnaden ska stå färdig redan i mitten av 2022.

Nattarbete 17-19 mars vid Utövägen

Under två nätter genomförs geotekniska undersökningar på Utövägens förlängning i Orminge centrum. Undersökningarna är en förberedelse inför konstruktionen av ett påldäck som ska stärka upp Utövägen.

Nu ska de sista belysningsstolparna monteras på Mensättravägen, Skarpövägen och Kanholmsvägen

Arbetet genomförs natten torsdag 11 februari mot fredag 12 februari mellan klockan 21.00 och 05.00.

Nattarbete längs med Mensättravägen 4-5 februari

Under natten torsdag till fredag ska ledningarna under Mensättravägen testas genom att provtryckas. Flaggvakter finns på plats för att dirigera trafiken.

Nu försvinner de gamla luftburna kraftledningsstolparna i Boo

Stolpar och ledningar är det sista som är kvar av de gamla kraftledningarna som är ersatta av markförlagda. I februari börjar arbetet med att rasera linor och trästolpar i Boo. Därefter ska även stålstolparna bort.

Arbete med att laga läckage i fjärrvärmeldning pågår i Orminge

Läckan är i fjärrvärmeledningen vid Edövägen/Mensättravägen och påverkar framkomligheten på Björkholmsvägen.

Dags att tycka till om två naturnära radhusområden i Orminge

Nacka kommun bjuder in till samråd för Amperen och Volten, två naturnära radhusområden i Orminge. Välkommen att tycka till och delta gärna på digitalt samrådsmöte!

Marken återställs vid seniorboendet och utfarten till OK/Q8 asfalteras mot Kanholmsvägen/Ormingeringen

Asfaltering och återställning av grönytor genomförs 20 januari vid seniorboendet Kanholmsvägen/Ormingeringen och vid utfarten till OK/Q8.

Nattarbete på Kanholmsvägen under vecka 51

Från tisdag natt 15 december till och med 18 december pågår arbetet mellan 20.00 och 05.00.

Inkoppling av vattenledning försenad på grund av sjukdom och sker vecka 51

På grund av sjukdom har inkopplingen av vattenledningar försenats. På måndag påbörjas arbetet utanför Seniorboendet vid Kanholmsvägen och på tisdag kommer inkopplingen att ske.

Kommande nattarbeten i Orminge

Ombyggnationen av Mensättravägen närmar sig sitt slut och vecka 50, natten måndag till tisdag är det dags för linjemålning. Nattarbeten kommer även att utföras på Kanholmsvägen, Edövägen och vid Ormingeringen/Kanholmsvägen under vecka 50 och 51.

Markarbete intill Orminge centrum 26-29 november

Arbetet är en förberedelse för bland annat belysningen på Kanholmsvägen.

Mensättra våtmark blir mer gästvänlig för både människor och djur

I vinter börjar vi restaurera Mensättra våtmark. Den biologiska mångfalden ska stärkas och övergödningen ska minskas samtidigt som platsen blir mer tillgänglig

Kommande markarbeten nattetid vid Edövägen/Mensättravägen och Kanholmsvägen/Ormingeringen

Under vecka 48-50 genomförs asfaltering vid Edövägen/Mensättravägen och inkoppling av vattenledningar vid Kanholmsvägen/Ormingeringen. Arbetet genomförs som regel dagtid men under några tillfällen även nattetid.

Under vecka 48 ska cirkulationsplatsen Mensättravägen/Ormingeringen asfalteras

Asfalteringen genomförs natten 23–24 november och natten 24–25 november mellan 21.00 och 05.00. Cirkulationsplatsen är helt avstängd för motortrafik och trafiken leds om.

Ny gång- och cykelväg mellan Telegramvägen och Talluddsvägen i Boo

Nu är det enklare, snabbare och säkrare för dig som går och cyklar längs Värmdövägen i Boo. Totalt 2 900 meter dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och Boovägen har byggts.

Nattarbete torsdag 12 november till fredag 13 november

Under natten torsdag till fredag kommer rörläggning och schaktarbete att genomföras vid cirkulationsplatsen Ormingeringe/Kanholmsvägen.

Sidan uppdaterades: