Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mensättra våtmark blir mer gästvänlig för både människor och djur

I vinter börjar vi restaurera Mensättra våtmark. Den biologiska mångfalden ska stärkas och övergödningen ska minskas samtidigt som platsen blir mer tillgänglig

Mensättra våtmark är en av Nackas största

Mensättra våtmark är en av Nackas största. Den ligger centralt i Mensättra längs Värmdövägen, men döljs av en vägg av tätbevuxna buskar. Nu ska platsen göras mer tillgänglig för människor samtidigt som den biologiska mångfalden stärks, vilket gynnar groddjur och fåglar.

Ett vackert rekreationsområde skapas i och kring våtmarken. Besökare på platsen kommer att bjudas på en miljö som skiftar med årstiderna, från våren då ytorna svämmas över av vatten, till den torrare sensommaren när våtmarken går mot vila.

Platsen blir tillgänglig för fler

Spänger ska placeras ut för att göra det lättare att ta sig runt i området och uppleva växt- och djurliv på nära håll. Med picknickbord, cykelställ och annat som hör en naturpark till, kommer den idag lite glömda våtmarken förhoppningsvis att bli ett uppskattat besöksmål för alla naturintresserade. Förskolor och skolor kan använda platsen för att komma nära djur och natur i ett pedagogiskt syfte.

Övergödningen minskar

Vatten- och sumpväxter kommer att planteras i våtmarkens slingrande dike och kommer att fånga upp näringsämnen som transporteras i vattnet. På så vis minskas övergödningen av sjöar och vattendrag nedströms.

Den biologiska mångfalden stärks

När våtmarken restaureras får groddjuren bättre förutsättningar att leva och reproducera sig. Genom att placera ut död ved, stenar i olika fraktioner och vatten i olika djup görs livsmiljöer som är gynnsamma för grodor. De täta buskagen, blandat med vattenspeglar och våtmark gynnar många fåglar till att häcka och bygga bon.

Arbetet börjar vintern 2020

Under vintern 2020 kommer ett varsamt restaureringsarbete att börja, med byggstart för våtmarksdelarna hösten 2021.

Mensättra artikel.jpg

Trädgårdsavfall ska lämnas på Kretsloppscentralen

Vi vill påminna boende i närområdet att det inte är tillåtet att använda kommunens mark/våtmarken för att tippa trädgårdsavfall från den privata fastigheten. Detta stör biotopen och kan i många fall vara rent skadligt för de växter och djur som lever här. Vi rekommenderar istället att du transporterar avfallet till närmaste kretsloppscentral som ligger på Boovägen 30, vid Morkullsvägen i Saltsjö-Boo.

Sidan uppdaterades: