Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Den 15 januari flyttar bussgatan i Orminge centrum

Tryggt, tillgängligt och levande är centralt för Orminges utveckling. Som ett led i den utvecklingen, flyttar tillfälligt den befintliga bussgatan på Kanholmsvägen till den tidigare infartsparkeringen bredvid Toyota. Flytten gör det möjligt att börja arbeta med att bredda och anpassa den befintliga bussgatan för framtida resenärer.

Nu smygöppnar vi den nya gång- och cykelsträckan utanför Myrsjöskolan

Bygget av en gång- och cykelväg är en del av kommunens cykelsatsningar och är en förlängning av gång- och cykelvägen längs med Mensättravägen.

Har du sett de nya busshållplatserna på Mensättravägen?

Hållplatserna är reglerhållplatser för bussarna och ersätter de tidigare platserna på Utövägen. Dessa hållplatser kommer inte användas för på- och avstigning.

Sommarens arbeten i Orminge

Nu startar arbeten vid Utövägens förlängning som innebär att denna del av vägen stängs av helt för trafik. Under avstängningen kommer markarbeten att genomföras för att förbereda inför de nya kvarteren och den utbyggda bussgatan på Kanholmsvägen.

Waxholmsbolaget byter till vårtidtabell och börjar trafikera Tollare brygga med ordinarie sjötrafik

Från den nya bryggan i Tollare kan du ta Vaxholmsbåten in till Stockholms city, Saltsjöbaden, Roslagen och Dalarö, under både vardagar och helger.

Förslaget om permanent masshantering i Kummelbergets verksamhetsområde stryks

Förslaget om att utreda möjligheten att placera permanent masshantering och stenkross i Kummelbergets verksamhetsområde stryks ur detaljplaneförslaget. Beslutet fattades med motiveringen att masshantering inte är lämpligt att placera i en företagsby utan bör ligga mer avsides.

Nu förlängs gång- och cykelbanan på Mensättravägen

Den nya gång- och cykelbanan anläggs från Skarpövägen till och med Myrsjöskolan och ska stå klar i sommar.

Nacka kommun avbryter samarbete med Serneke

Nacka kommun meddelar idag att samarbetet med Serneke gällande utbyggnad i Orminge centrum avbryts. De huvudsakliga anledningarna till beslutet är arbetet ännu inte påbörjats vilket medför väsentliga förseningar och gör det omöjligt att fullfölja kontraktet.

Hamndalsvägen i Hasseludden byggs ut och förbättras

Hamndalsvägen byggs ut och förbättras med trottoar och ny belysning. Arbetet beräknas vara klart hösten 2022.

Dags att tycka till om utvecklingen av Kummelbergets verksamhetsområde – välkommen på digitalt samrådsmöte

Nu presenteras detaljplaneförslaget för utveckling av Kummelbergets verksamhetsområde. Samrådet inleddes 8 februari och pågår fram till 22 mars. Den 8 mars är du välkommen till ett digitalt samrådsmöte.

Dags att tycka till om kommande naturreservat Skarpnäs i Boo

Nu presenteras förslaget för bildandet av Skarpnäs naturreservat. Samrådet inleddes 28 januari och pågår till 14 mars. Välkommen att tycka till om förslaget!

Välkommen till digitalt samrådsmöte 25 januari för Verksamhetsområde Orminge trafikplats

Nu pågår samråd för ett nytt verksamhetsområde som planeras vid trafikplats Orminge, strax söder om Orminge centrum i Boo. Tisdag 25 januari är du välkommen att delta i ett digitalt samrådsmöte klockan 17.00-18.30.

Utbyggnaden av Orminge centrum fortsätter med Serneke som ny entreprenör

Serneke Sverige AB har fått uppdraget av Nacka kommun att fortsätta utbyggnaden i Orminge när det gäller vägar, vatten och avloppsledningar. Avtalets värde uppgår till cirka 36 miljoner kronor.

Första spadtaget för nytt naturnära kvarter i Orminge centrum

Igår togs ett första spadtag för nytt kvarter i Orminge centrum. Spadtaget togs av Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Magnolias regionchef Björn Bergman, Sernekes platschef Anders Eriksson och SBB:s projektutvecklingschef Erik Hävermark.

Markarbeten inför bygget av nya bostäder och verksamhetslokaler vid Sarvträsk i Orminge

Under vecka 47 inleds en del störande markarbeten vid Sarvträsk. Det handlar om spont- och pålningsarbeten. Arbetet beräknas pågå fram till mars 2022.

Visar 15 av 91 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: