Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sarvträsk

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 117 nya bostäder i fyra till sju våningar.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Granskning av detaljplanen planeras under kvartal 4, 2020.
  • Detaljplan Sarvträsk och Ormingehus har delats upp till två detaljplaner (detaljplan Ormingehus och detaljplan Svarträsk). Detta är på grund av vattentillståndet som kommunen behöver söka för detaljplan Sarvträsk. Tillståndet rör utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.
  • Du kan läsa mer om detaljplanarebetet vid Ormingehus här.
  • Kommunen söker nu tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk. Samråd inför miljöprövningen pågick under tiden 12 november till och med 3 december 2018.
    Läs mer och hämta dokument: Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning

Projektets syfte

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 117 nya bostäder i fyra till sju våningar. De olika byggnaderna inom kvarteret ges ett eget uttryck men hålls samman av materialval, detaljutformning, och gårdsmiljö. Nyanser och material i grönt kännetecknar bebyggelsen, liksom återkommande detaljer i trä. Lokaler föreslås inrymmas i bottenplan ut mot Mensättravägen för att skapa mer liv och rörelse i området.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: