Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över det nya vårdboendet

Sarvträsk

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 120 nya bostäder i fyra till sju våningar och ett äldreboende i fyra till fem våningar.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Detaljplan Sarvträsk och Ormingehus har delats upp till två detaljplaner (detaljplan Ormingehus och detaljplan Svarträsk). Detta är på grund av vattentillståndet som kommunen behöver söka för detaljplan Sarvträsk. Tillståndet rör utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.

Du kan läsa mer om detaljplan Ormingehus här.

Vad händer nu och i nästa steg

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 27 april

  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutligt beslut den 27 april 2023 att prövningstillstånd inte ges. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.
  • Laga krafthandlingarna under STATUS OCH HANDLINGAR.

Projektets syfte

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 120 nya bostäder i fyra till sju våningar och ett äldreboende i fyra till fem våningar. De olika byggnaderna inom kvarteret ges ett eget uttryck men hålls samman av materialval, detaljutformning, och gårdsmiljö. Nyanser och material i grönt kännetecknar bebyggelsen, liksom återkommande detaljer i trä. Lokaler föreslås inrymmas i bottenplan ut mot Mensättravägen för att skapa mer liv och rörelse i området.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

  • Kommunen har ansökt om tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk. Den 29 april 2021  fastställde Mark- och miljööverdomstolens beslut de 22 oktober 2020 om att bevilja tillstånd för vattenverksamhet.
  • Läs mer och hämta dokument: Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: