Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Östra Finnbodavägen

Syftet med projektet som är en del av Nacka stad är att möjliggöra bostäder i en befintlig byggnad som i dag inrymmer kontor och konferenslokaler. Det är också viktigt att utreda byggnadens kulturhistoriska värde samt att utveckla fastigheten med stor hänsyn till stads- och landskapsbild. Kenora KB är fastighetsägare.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Emelie Resvik

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanförslaget har blivit överklagad till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Kommunfullmäktige antog planförslaget den 17 september 2018, § 225, sidan 22. Läs protokollsutdraget här. (PDF-dokument, 185 kB)

Den 20 juni tillstyrkte miljö- och stadsbyggnadsnämnden planförslaget.
Läs protokollsutdraget här. (PDF-dokument, 105 kB), sidan 19. Antagandehandlingarna finns under STATUS och HANDLINGAR

Planförslaget syftar till att göra det möjligt att omvandla befintligt kontorshus till bostäder, bekräfta nuvarande användning kontor, skapa nya bostäder samt att säkra och återställa den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde. Stor hänsyn ska tas till områdets kulturmiljö och landskapsbild. Totalt möjliggörs för cirka 25 nya bostäder. Tillkommande parkering placeras söder om fastigheten utanför fastighetsgräns då det inte är möjligt att lösa inom fastigheten på grund av rådande terräng.

Detaljplanen för Östra Finnbodavägen var ute på samråd i fem veckor under våren 2017 och var sedan utställt för granskning under tiden 26 mars 2018 – 24 april 2018.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Syftet med projektet är att möjliggöra bostäder i en befintlig byggnad som idag inrymmer kontor och konferenslokaler. Fastigheten är inte sedan tidigare detaljplanelagd. Byggnaden är idag svårtillgänglig varför tillgängligheten till bostäderna behöver utredas så att gällande tillgänglighetskrav kan uppfyllas. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att utreda byggnadens kulturhistoriska värde samt att utveckla fastigheten med stor hänsyn till stads- och landskapsbild.

Under samrådstiden 28 mars – 2 maj 2017 var detaljplaneförslaget uppsatt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Planförslaget fanns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och Dieselverkstaden under de tider biblioteken har öppet. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Nacka stadshus den 18 april 2017, där allmänheten och berörda hade möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.