Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Östra Gräsvägen

Minst ett 50-tal nya bostäder planeras vid korsningen Östra Gräsvägen och Gamla Landsvägen i Ektorp. Förutsättningarna för att bygga ut med bostäder på kommunal mark ska också utredas.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Emilie Hellström

Emilie Hellström

Planarkitekt

08-718 95 98

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) börjar bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Projektet startade i och med att kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott (KSSU) godkände start-pm den 21 februari 2017.
 • Kommunen kommer att utreda om kommunal mark är lämplig för ytterligare mindre bostäder, företrädesvis hyresrätter. Anses markområdet lämpligt för bostadsbebyggelse ska en direktanvisning alternativt en markanvisning ske.

Projektets syfte

Projektområdet ligger i östra delen av Ektorp, mellan Värmdöleden och Skuru skola. Det är cirka 500 meter till Ektorp centrum och bussar till bland annat Slussen och Orminge passerar i närheten.

Syftet med projektet är att göra det möjligt att bygga nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, något som bidrar till kommunens mål om 20 000 nya bostäder till 2030. 45-65 nya bostäder planeras på den privata marken. Möjligheten att bygga flera mindre bostäder, främst hyresrätter, genom påbyggnad eller förtätning på kommunens mark ska också utredas.

projektstart

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände start-pm i februari 2017.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.