Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Saltsjöbanans upphöjning

Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön och där detta projekt ingår. Syftet är att minska den barriär som Saltsjöbanan utgör idag och istället skapa en sammanhängande stadsmiljö med plats för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister.

Åsa Dahlgren

Åsa Dahlgren

Planarkitekt

Profilbild saknas

Jan Hessel

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samrådet av detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som pågick mellan den 10 oktober och den 6 november 2018, har avslutats. Det kom in tio yttranden, varav tre utan erinran. Ytterligare tre var från närboende i Finntorp och Alphyddan.

Dessa samrådsyttranden sammanställs och kommenteras i samrådsredogörelsen som påbörjades efter samrådet av detaljplanen under sensommaren 2016.

Samrådsredogörelsen samt nya och/eller reviderade utredningar och handlingar är underlag i det fortsatta arbetet inför granskningen av detaljplanen som beräknas ske under 2019.

Detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning (PDF-dokument, 81 kB)

Läs mer här om hur trafikförvaltningen/SLL arbetar vidare efter samrådet av järnvägsplanen och tillhörande MKB.

Konsten att skapa stad - installation i tunneln vid Nacka station

Tunneln vid Nacka station är omgärdad av stora förändringar i miljön med nya bostäder och affärslokaler. Ett stenkast härifrån kommer en av Nackas tre tunnelbanestationer att ligga. Den närliggande Saltsjöbanan höjs upp på en bro. Här lyser installationen WhiteOut upp tunneln.
Läs mer om WhiteOut

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. I detaljplanen möjliggörs att Saltsjöbanan kan höjas upp på en bro, att Planiavägen och Simbagatan kan passera under bron och ansluta till Värmdövägen och att lokaler för handel, service, teknik och kulturverksamhet med mera kan uppföras under bron.

Granskningen av detaljplanen och järnvägsplanen beräknas ske 2019. Antagande av planerna beräknas till sommaren 2020. Utbyggnaden kommer ske mellan 2021-2022, samordnat med tunnelbaneutbyggnaden.

Samråd om planförslaget

Ett planförslag var ute på samråd under augusti och september 2016. Det kom in 29 yttranden under samrådstiden. Den 29 augusti bjöd även kommunen in till ett öppet hus i Nacka Stadshus. Ett 40-tal besökare deltog och kunde ställa frågor om projektet.

Efter samrådet går kommunen igenom synpunkterna och justerar planförslaget innan det sänds ut på granskning. Synpunkter från samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen tas också upp i granskningsyttrandet.

Andra projekt i området

Ett flertal projekt pågår i projektets närområde, till exempel tunnelbaneplaneringen, omvandlingen av Planiaområdet inklusive Värmdövägen och andra projekt som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.