Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planiavägen-Järlaleden

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

08-7189048

George Salinas

George Salinas

Byggprojektledare

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslut med budget för projektering den 13 juni 2022.
  • Under våren 2023 påbörjas projektering av området.
  • Ombyggnationen planeras starta under hösten 2024.
    Projektets syfte

Projektet omfattar ombyggnad av gata, utbyggnad av ledningsnät och hantering av skyfall. Målet är att skapa en modern stadsgata med trafiksäker och trivsam miljö.

Planiavägen samt 200 meter av Järlaleden föreslås byggas om för att möjliggöra Sicklas tillväxt. Utbyggnad av ledningsnätet sker parallellt under vägarna, då behov av el, vatten, fjärrvärme och fiber ökar när fler flyttar till Sickla. Vägarna kommer också behöva anpassningar och anslutningar till nya kommande bostadskvarter samt Planiavägen kommer behöva en justerad anslutning till Värmdövägen under en upphöjd Saltsjöbana. I projektet ingår även avledning av skyfall från Värmdövägen och Planiavägens norra del till Kyrkviken.

En förundersökning är framtagen och nu behövs ytterligare projektering samt etappindelning för att bedöma hur arbetena bäst kan genomföras. Därefter planeras beslut kring genomförande under våren 2024.

Vägarna planeras vara framkomliga för gående, cyklister samt bilar under ombyggnaden, men i begränsad omfattning.

Planerad start

Ombyggnationen planeras starta under hösten 2024 och arbetet kommer ske i olika etapper. Geologiska provtagningar kommer att tas i området vid olika tidpunkter.

Se karta nedan, projektområdet är markerat med röd streckad linje.

Karta webbtext 670x400.jpg

Sidan uppdaterades: