Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planiavägen-Järlaleden

Thomas Kjellström

Thomas Kjellström

Byggprojektledare

087189286

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslut med budget för projektering den 13 juni 2022.
  • Under våren 2023 påbörjades projektering av området.
  • Ombyggnationen planeras starta under våren 2025.

Projektets syfte

Projektet omfattar ombyggnad av gata, utbyggnad av ledningsnät och hantering av dagvatten och skyfall. Målet är att skapa en modern stadsgata med trafiksäker och trivsam miljö för att möta planerad stadsutbyggnad.

Planiavägen samt 200 meter av Järlaleden föreslås byggas om för att möjliggöra Sicklas tillväxt. Utbyggnad av ledningsnätet sker parallellt under vägarna, då behov av el, vatten, fjärrvärme och fiber ökar när fler flyttar till Sickla. Vägarna kommer också behöva anpassningar och anslutningar till nya kommande bostadskvarter.

Dessutom kommer Planiavägen att behöva en justerad anslutning till Värmdövägen under en upphöjd Saltsjöbana. I projektet ingår även avledning av dagvatten och skyfall från Värmdövägen och Planiavägen till Kyrkviken.

En förundersökning är framtagen och nu pågår vidare projektering. Därefter planeras beslut kring genomförande under hösten 2024.

Vägarna planeras vara framkomliga för gående, cyklister samt bilar under ombyggnaden, men i begränsad omfattning.

Planerad start

Ombyggnationen planeras starta under våren 2025.

Vad pågår nu?

Under november 2023 kommer geologiska provtagningar att utföras. Resultatet av dessa kommer att användas som ett underlag i den fortsatta projekteringen.

Sidan uppdaterades: