Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bild: Baggensstäket, som är på väg att bli Nackas första kulturreservat.

Att bevara och utveckla värdefulla natur- och friluftsområden har en avgörande betydelse för folkhälsan och för en hållbar utveckling. Enligt den politiska majoritetens program för 2015-2018 ska minst halva Nacka vara grönt i form av naturreservat, parker och andra grönområden.

Reservaten är viktiga för människors livskvalitet och möjligheter till rekreation och aktivt friluftsliv. De behövs också för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.
Vi bygger Nacka för framtiden - majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018  (PDF-dokument, 183 kB)

Mål och indikatorer om naturskydd finns också i kommunens miljöprogram.
Miljöbarometern: Skyddad natur

Fem nya reservat på gång

Reservatsbildning pågår för Skuruparken, Baggenstäket (kulturreservat), Ryssbergen, Skarpnäs och Rensättra. Föreskrifterna ska utformas så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och ett aktivt friluftsliv stimuleras.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. Den ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initierar övrig fysisk planering och sektorplanering. På uppdrag av kommunstyrelsen är det natur- och trafiknämnden som tar fram förslag till kultur- och naturreservat.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.