Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förslag T-banans entréer

Lägereldar vid den kommande T-banans entréer. Genom konstnärliga installationer marknadsförs platserna och den kommande tunnelbanan. Det leder till att intresset ökar och värdet höjs för kommande bostäder. Det skapas en snackis om platsen och uppmärksammar de olika byggföretagen. Vi skapar tillsammans en välkomnande och inspirerande miljö före och under byggtiden.

Förslag lägereldar T-banan

Vi föreslår att vi satsar på en gemensam sammanhållande ide för alla entréer. Det gör det lättare att förstå sammanhanget och poängen med den totala installationen. Varje station kan ha sin egen twist, men grunden är densamma.

Huvudförslag

 1. T-banevagn och/eller T-dörrar eller andra element från T-bane-världen vid varje entré (alla grupper berörde denna idé + FUT har också varit inne på liknande idé tidigare)
 2. Ljudinstallation från T-banevärlden (vagn som kör iväg, plingande ljud etc)
 3. Ljusinstallation från T-banevärlden (pulsernade ljus etc). Neonljus?
 4. Stora T på stolpar (i olika färger?) som binder samman ingångarna.

Möjligtvis ett tunnelbane-T eller tåg som är visuellt högt upp i luften och syns från längre håll och från motorvägen, ev något flygande, på fasad eller uppsatt i flaggstång.

Övriga viktiga ingredienser

 • #jagharåktnyatunnelbanan
 • Interaktivitet, röra, flytta, lyssna
 • Förändring över tid (årstider
 • QR-koder för info lite här som där

Från ws station SICKLA

Byggaktörer i Sickla är Atrium Ljungberg, Balder och Oscar Properties.

 • Kopplingen mellan ingångarna och /eller de nya stationerna var viktig, dvs att knyta ihop stationen över Värmdövägen.
 • Sickla kommer vara rörigt, så installationerna behöver kunna flyttas

Idéer Sickla

 • Ljud från underjorden i marknivå (tunnelbaneljud)
 • Tunnelbanevagn i marknivå som man kan sitta i och ta bilder (#JagHarÅktNyaTunnelbanan)
 • Stora T på stolpar i olika färger som binder samman ingångarna
 • Klättervägg i form av tunnelbanekartan - tegelväggen vid Intersport
 • Stilren framtidsportal med tunnelbaneblå ljuspuls (Oscar P)
 • Fragglarna som kommit upp ur gruvan och spänger upp ur marken (färgglada)

Från ws station

JÄRLA

Byggaktörer i Järla är PEAB, SSM och AlmEquity.

 • Ta tillvara på historian på plats (turbinhallarna, läderfabriken)

Idéer Järla

 • Analog, interaktiv installation (typ veva en tubin) främst riktad till barn (det är mycket barn som rör sig i området pga flera skolor)
 • Kalejdoskop (många olika perspektiv, kanske från dåtid till nutid)

Från ws station NACKA

Byggaktörer i Nacka är Unibail-Rodamco och JM.

 • Kopplingen över 222 viktig så man uppfattar EN station.

Idéer Nacka

 • Låta barn måla asfalten vid/runt entréerna
 • Fågelholkar som tunnelbane-T (barn kan involveras, holkar refererar till kommande hus/bostäder)
 • Enkla portal/portaler/dörrar som visar var kommande entréer ska vara.
 • SL access kortet kan användas för att ”låsa upp” en framtidsdörr
 • Stora kläder på stort klädsträck för att visa på "vardagligt boende"

Koppling till Saltsjöbanan

En av passagerna (syftet med upphöjningen) ligger på samma plats som T-uppgångarna i öster. Upphöjningen kommer genomföras i nära anslutning både avseende tid och plats. Aktiviteterna under byggtiden för T och Upphöjningen bör samspela för bästa effekt. . Det ger högre kvalitet, tydlighet, mervärden, visar att projekten samarbetar etc.

Sidan uppdaterades: