Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Neonskylten i Finnboda

Renovering och placering av neonskylt av kulturhistoriskt värde.

Sammanhang

Nacka stad ska bli en nära och nyskapande stadsdel. För att det ska bli bra behöver vi också ta tillvara på den kulturhistoria som finns på olika platser och visa fram i stadsrummet. I Finnboda låg tidigare Finnboda varv, en varvsindustri vid Stockholm inlopp. Det första bygget var tankfartyget Talmud (1882), och det sista kom att bli Nordic Link (1981). Nu växer området Finnboda Hamn fram på platsen med ca 12.000 m² kontor och 700 bostäder.

Varvet grundades 1878 med anledning av att fartygen som byggdes och reparerades i verkstaden vid Hornstull blivit så stora att de inte längre kunde slussas igenom vid Slussen ut till Saltsjön. Under följande år fram till sekelskiftet 1900 kom varvet att utvecklas till ett av landets största, endast överträffat av Götaverken i Göteborg.

Kulturfynd

I ett skjul i Finnboda hittades nyligen delar av en gammal neonskylt. Kvar av skylten fanns endast FINNB. ODA har försvunnit till oklar plats. Sannolikt stod det från början FINNBODA VARV. Tillsammans med HSB som utvecklar och förvaltar fastigheter i Finnboda, beslutade Nacka kommun att renovera skylten och placera den i Finnboda. En plats på ett hustak riktad mot vattnet är utvald och skylten renoveras nu.

Själ och känsla

Inslag med kulturhistoriska värden viktiga för att skapa en levande stad med själ och känsla, präglad av mångfald. Skylten är ca 80 cm hög och 7 meter lång och kommer fungera som en markör för området, och underlätta orienterbarhet för inkommande vattenvägen. Det handlar också om att marknadsföra området. Vem känner inte till Stomatol-skylten i Slussen t.ex?

Skylten beräknas vara på plats våren 2019.

Sidan uppdaterades: