Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Del av Lillängsvägen stängs tillfälligt

Arbetet med att bygga om en del av Vikdalvägen och Värmdövägen till en trygg och grön stadsgata fortsätter. Med start 13 september och två veckor framåt läggs nya ledningar vid utfarten till Värmdövägen från Lillängsvägen. Under arbetet stängs en del av Lillängsvägen för motortrafik. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet på Lillängsvägens västra sida.

Med start 13 september och två veckor framåt kommer ledningar läggas ner i marken vid utfarten till Värmdövägen från Lillängsvägen. Under arbetet stängs Lillängsvägen av för motortrafik, vilket innebär att trafiken till Värmdövägen leds om via Fjällstigen, Parkvägen, Ängsvägen och Hörnvägen.

Vid arbetsområdet kommer Värmdövägen precis som tidigare att ha ett körfält öppet i vardera riktning. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet på Lillängsvägens västra sida.

Karta som visar omledning av motortrafik när Lillängsvägen stängs från och med den 13 september och två veckor framåtKarta som visar hur motortrafik leds om med start 13 september och två veckor framåt.

Längre restider

Många arbeten påverkar trafiken runt om i Nacka. I Centrala Nacka är det extra märkbart. Vi förstår om det upplevs stökigt och ber om tålamod. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt om du måste resa i högtrafik. Läs mer på nacka.se/trafikeninacka, håll koll på trafikläget trafiken.

Levande och trafiksäkra stadsgator

Som en del av Centrala Nackas och Nacka stads utveckling byggs Värmdövägen och en del av Vikdalsvägen om till levande och trygga stadsgator med breda gång- och cykelbanor, butiker, mötesplatser och torg. Längs stadsgatorna når du enkelt kollektivtrafiken. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.

Sträckan Vikdalsvägen, från Griffelvägen ner till Lillängsvägen på Värmdövägen beräknas vara klar år 2023. Resterande del av Värmdövägen, sträckan Lillängsvägen till Sickla bro, beräknas vara klar 2028.

Visionsbild som visar stadsgatan Värmdövägen

För mer information

Värmdövägen och del av Vikdalsvägen byggs om till levande och trafiksäkra stadsgator
Utvecklingen av naturbana Centrala Nacka

Sidan uppdaterades: