Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Städning

En stor och central del av underhållsarbetet i kommunen är att hålla gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkvägar fria från skräp, sand och löv.

Städning pågår året runt

Exempel på aktiviteter är sandupptagning, underhållssopning, papperskorgstömning, lövupptagning samt plockstädning.

Sandupptagning

På våren sker sandupptagning efter vintern. Sandupptagningen startar oftast i slutet av mars och pågår till mitten av maj.
Läs mer om sandupptagning

Underhållsssopning

Under årets barmarksperiod har vi en sandupptagningsmaskin i egen regi som är ute och underhållssopar. Den har ingen speciell rutt utan kör där behovet är som störst.

Tömning av papperskorgar

Tömning av papperskorgar på allmän platsmark sker en till sju gånger per vecka beroende på årstid och belastning. Plockstädning kring papperskorgarna utförs i samband med tömning.

Lövupptagning

På hösten utförs lövupptagning i utemiljön. Lövstädningen genomförs med hjälp av lövblåsar och lövuppsugningsmaskiner.

lövstadning-nacka-2018-november-1000x350.jpg

Plockstädning längs Saltsjöbadsleden

Två gånger per år plockar vi skräp längs Saltsjöbadsleden i egen regi eller via entreprenör.

Städkampanjer

Stora delar av plockstädning av allmänna ytor utförs av skolklasser, idrottsföreningar med flera mot ersättning i samband med återkommande årliga kampanjer som Naturstädning, Städa Sverige samt Skräpplockarsdagarna.

Kampanjen Naturstädning

Naturstädning är kommunens egen kampanj.

 • Syftet är att barn och ungdomar kan tjäna extra pengar till skolkassan samt öka medvetenheten om att skräp inte hör hemma i skog och mark.
 • Säckarna hämtas upp av entrepernör.
 • Säckarna som används är gröna.
  Läs mer om Naturstädning

Kampanjen Städa Sverige


Kampanjen anordnas i kommunen i samarbete mellan Nacka kommun och Städa Sverige. Den genomförs vår och höst av ungdomar som genom sina föreningar plockstädar längs våra gång- och cykelvägar.

 • Från och med hösten 2020 har ungdomarna även fått andra områden att plockstäda utöver våra gång-och cykelvägar.
 • Plockstädningingskampanjen innebär en helgs plockstädning längs våra gång- och cykelvägar vår och höst. Städningen sker före slåtter för att slippa microplatser.
 • Säckarna hämtas upp av etntrprenör
 • Städa Sverige ansvarar för säckhållning, utdelning av säckar, anmälan och utbetalning till dem som plockstädar.

Kampanjen Skräpplockardagarna

Nacka har som mål att minska nedskräpningen. Ett av delmålen i avfallsplanen för 2020 är att förebygga uppkomst av avfall och nedskräpning. Det innebär att vi både strategiskt och operativt ska arbeta för att minska nedskräpningen.

Läs mer om kommunens arbete med nedskräpning

Sidan uppdaterades: