Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Varje vår och höst ges skolklasser och ungdomsföreningar möjlighet att städa naturen i Nacka. Anmälan till vårens naturstädning startar den 17 mars. Städningen pågår mellan den 2 -17 april.

Syftet med naturstädningen är att få barn och ungdomar att komma ut i naturen och genom att plocka skräp tjäna extra pengar till skolkassan samt öka deras medvetenhet om att skräp inte hör hemma i skog och mark.

Utökning av städområden och säckplatser

Under 2021 gjorde kommunen en översyn av nuvarande naturstädområden och säckplatser i syfte att ta fram fler städområden för att ge fler skolklasser och ungdomsföreningar möjlighet att delta i kommunens populära naturstädningsarbete.
Arbetet har resulterat i 18 nya städområden och 21 nya säckplatser.
Nya översiktskartor och detaljkartor har tagits fram. Se de nya kartorna längre ner på sidan.

Antal städområden och säckplatser framtagna per kommundel

Från och med hösten 2021 ser antalet städområden fördelat på kommundel ut så här:

 • Älta totalt 17 st städområden (nya +2 )
 • Sicklaön totalt 44 st städområden (nya+17 st)
 • Boo har totalt 85 st städområden (borttagna -2 st)
 • Fisksätra/Saltsjöbaden totalt 37st (nya+1st)

Totalt antal städområden: 183 stycken ( nya +18)

 • Älta totalt 9 säckplatser ( +2 st)
 • Sickla totalt 22 säckplatser (+8 st)
 • Boo totalt 45 säckplatser (+6)
 • Fisksätra/Saltsjöbaden totalt 20 säckplatser (+5 st)

Totalt antal säckplatser: 96  stycken (+21)

Bra att veta om anmälan och avanmälan

 • Är du intresserad av att delta så förbered dig med uppgifter och områden som är intressanta för dig, då de flesta områden snabbt blir bokade.
 • På anmälningsdagen öppnar anmälningsformulären på olika tider för de olika kommundelarna. Älta öppnar kl 17.00, Sicklaön kl 17:10, Boo kl 17:20 och Fisksätra/Saltsjöbaden kl 17:30
 • Varje klass/förening får endast ha bokat fyra områden före den 25 mars
 • Sista dag för avanmälan är den 25 mars
 • Mellan 26 mars - 1 april är det fritt fram att boka de lediga städområden som släpps på nytt (dvs som tidigare varit uppbokade)
 • Sista dag för anmälan är alltid fredagen, dagen före städningen startar.
Anmäl intresse här


Bra att veta om städningen

 • Vid anmälan på våren sker städningen 2-17 april
 • Vid anmälan på hösten sker städningen 1-16 oktober
 • Städning utmed vägarna ingår inte i naturstädningen.
  För er säkerhets skull, håll er borta från vägområdet.

Hämta naturstädningssäckar

När: Du kan hämta säckar på vardagar från och med måndag vecka13 och framåt.
Var: Nacka Stadshus, Granitvägen 19, godsmottagningen.
Öppettider: måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

När du hämtar säckar behöver du uppge vilka områden som har bokats i gruppen/klassens namn. Vi delar ut en rulle säckar per område.

Avrapportera dina områden när städningen är klar

När städningen är klar ska du som bokat området/områdena återrapportera enligt nedan till naturstadning@nacka.se.

 • gruppens /skolans namn och klass efter
 • vilka områden ni städat
 • på vilka säckplatser ni placerat säckarna
 • hur många säckar det blev per område

Utbetalning

Ett bidrag betalas ut om 800 kronor per område för utförd städning och fullstädning avrapportering. Utbetalningen sker när alla avrapporteringar av städade områden har sammanställts.

Kartor över städområden och säckplatser

Under respektive flik hittar du översiktskartor över städområden i respektive kommundel samt detaljkartor för varje städområde. Alla områden har inte egna säckplatser. Då får du lämna säckarma på närmast säckplats istället. Om säckplatserna inte syns i detaljkartan för just ditt område, så hittar du den närmaste säckplatsen i någon av översiktskartorna för den kommundelen.

3. Kartor över Saltsjö-Boo/Velamsunds städområden

Sidan uppdaterades: