Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skötsel av gator och vägar

Belysningsarbeten och breddning av gångbana på Lövdalsvägen

Andra veckan i juli startar arbetet att byta ut belysningen längs Lövdalsvägen i Saltsjö-Boo, från nummer 15 till 67 (korsningen Koldalsvägen). När belysningsarbetet är färdigt återställs marken tillfälligt, därefter startar arbetet att bredda den norra gångbanan, sträckan mellan Vintervägen och Koldalsvägen samt asfaltering av väg. Den södra gångbanan kommer inte tas bort som tidigare informerats om.

Belysningsstolparna längs med norra sidan av Lövdalsvägen har blivit gamla och behöver bytas ut. Arbetet planeras att starta under vecka 28 och pågå i cirka tre veckor. Därefter ska gångbanan breddas och vägen asfalteras om.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att underhålla belysningssystemet för att upprätthålla säkerhet och funktion i hela anläggningen och nu är det dags att byta ut kablar, belysningsstolpar och fundament längs Lövdalsvägen, från nummer 15 till 67 (korsningen Koldalsvägen).

Vad ska göras?

Arbetet innebär att ett smalt dike kommer att grävas längs med gångvägen för att ta upp den gamla kabeln och ersätta den med en ny. Alla stolpar med fundament kommer också att behöva grävas upp och bytas ut. Vi kommer att starta arbetet i ena änden av vägen och röra oss längs hela sträckan inom loppet av cirka tre veckor.

Störande ljud

När vi gräver upp asfalten används en liten grävmaskin och det kommer att innebära visst buller. Arbetet sker på dagtid och vi kan även komma att arbeta på lördagar för att bli färdiga så snart som möjligt. Våra arbetstider är mellan 7.00 och 16.00.

Påverkan på trafiken

Omkring det aktuella arbetsområdet kommer vägen att smalnas av, men det kommer att vara möjligt att passera under hela arbetsperioden. Gående kan behöva använda andra sidan av vägen. I samband med att vi gräver utanför just ditt hus kan din infart bli tillfälligt avskuren och du kan behöva parkera någon annanstans under en eller två dagar. Vi kommer att förvarna dem som påverkas genom att lägga en lapp i brevlådådan.

Asfaltering av väg och breddning av gångbana

När belysningsarbetet är färdigt görs en tillfällig återställning av marken. Därefter kommer en annan entreprenör att bredda den norra gångbanan samt asfaltera om hela vägen. Nuvarande bredd gör det svårt att sköta driften av gångbanorna.

I dag finns det två smala gångbanor på vardera sida av Lövdalsvägen, sträckan mellan Vintervägen och Koldalsvägen. Den norra gångbanan kommer att asfalteras och breddas till cirka 2 -2,5 meter. Den södra gångbanan kommer inte tas bort som tidigare informerats om. Det blir parkeringsförbud längs södra sidan som kommer att utvärderas. Körbanan längst sträckan kommer även att asfalteras om. Vägens bredd blir cirka 5 – 5,5 meter.

Kontakt

Entreprenörens arbetsledare kommer att finnas på plats under hela arbetsperioden och hon svarar gärna på frågor.

Arbetsledare belysningsarbetet: Svetlana Kneiziene telefon 070-950 57 61
Kommunens belysningsingenjör Niklas Gripenstam

Du är också alltid välkommen att höra av dig till kommunen, telefon: 08-718 80 00, e-post: info@nacka.se.

Sidan uppdaterades: