Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så kan du underlätta snöröjningsarbetet

Du kan hjälpa oss på flera sätt för att underlätta snöröjningsarbetet.

Var uppmärksam på parkeringsreglerna

Felparkerade bilar försvårar snöröjningsarbetet. Vi ber dig därför att respektera parkeringsreglerna. Vid större snöfall kan vi komma att skylta upp områden som behöver snöröjas. Detta sker minst 24 timmar innan, så du hinner flytta din bil. Om du inte har flyttat din bil kommer den att forslas bort och du får betala en bortforslingsavgift.

Så här ska dina sopkärl vara placerade

Ställ sopkärlen vid infarten eller i grindöppningen, inte på trottoaren eller vägen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren snöröjas - och då finns risken att ditt kärl inte kan tömmas. För mer information om sophämtningen, tömningsdagar och åt vilket håll kärlen ska stå, läs mer här.

Snövallar vid din infart

Som fastighetsägare måste du själv bryta igenom snövallen vid din infart. Snöröjarna är tacksamma om du lägger snön på din egen tomt, istället för på gatan eller trottoaren.

Brevlåda, rabatt och staket utanför din tomt

Generellt ersätter vi inte skador på din brevlåda, staket eller rabatter om dessa är placerad/placerade utanför din tomtgräns.

Sidan uppdaterades: