Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Vem ansvarar för vad?

Här kan du i korthet se vem som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på vägarna och parkmarken i Nacka.se

Trafikverket

www.trafikverket.se
Kundtjänst: 0771-921 921 (öppet dygnet runt)
Epost: trafikverket@trafikverket.se

Vid akuta hinder på trafikverkets vägar eller allvarliga trafiksignalstörningar kontakta Trafik Stockholm på tfn: 020-290 290

Trafikverket
Ansvarar för Värmdöleden, Skurubron, Ältavägen, Järlaleden (Planiarondellen - Södra Länken) inklusive dess gång- och cykelbanor.

Nacka kommun
Ansvarar för sina vägar, infartsparkeringar, gång- och cykelbanor, gång- och cykelvägar samt trappor. Vi anlitar entreprenörer till de allra flesta arbeten i alla kommundelar. Kommunen halkbekämpar huvudvägarna i egen regi.

Vägföreningar eller vägsamfälligheter
Ansvarar själva för sina vägar och därmed även vinterunderhållet.

Kartor för vägnätet och parkmark
I väghållarkartan kan du se vilka vägar som kommunen ansvarar för (mörkblå prickar) och vilka vägar som övriga väghållare ansvarar för (ljuslila prickar).

Bil - och fastighetsägare
Du som fastighetsägare har också ett ansvar för vägens snö som hamnar vid din uppfart. För dig som parkerar på gatan gäller att vara uppmärksam på parkeringsreglerna. Läs mer på sidan "Så kan du hjälpa oss"

Väghållarkarta

Sidan uppdaterades: