Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bättre möjlighet att parkera på Byvägen/Tattbyvägen

Fler parkeringsplatser och nya på- och avlämningsplatser byggs på

Vad ska göras?

Parkeringsytan Byvägen/Tattbyvägen utökas med ett par parkeringsplatser i mittenytan och nya på – och avstigningsplatser kommer byggas. Målning av parkeringsytor kommer även att göras.

När?

Arbetet startar tisdag den 7 juni kl. 07.00 och pågår till i början av juli.

Påverkan på trafiken

De parkeringsytor där arbeten pågår kommer att vara avstängda. I övrigt påverkas inte trafiken nämnvärt.

Störande ljud

Den 7 juni planeras fräsning mellan kl. 07:00-12:00 som kan vara störande för dig som bor och arbetar i närheten. Störande arbeten kan därefter förekomma i mindre omfattning dagtid vardagar, mellan cirka klockan 07.00 och 16.00.

Kontaktuppgifter

Har du frågor, kontakta: info@nacka.se eller 08-718 80 00.
Synpunkter kan lämnas till felanmalan@nacka.se

Sidan uppdaterades: