Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renovering av rörbron på Hästhagsvägen

I början av juli påbörjas renoveringen en rörbro under Hästhagsvägen. Första delen av arbetet utförs under bron och påverkar trafiken minimalt. Den andra delen utförs på bron och påverkar trafiken mer. Det kommer att vara reducerad hastighet, men körfälten i vardera riktning kommer att vara fortsatt öppna. Arbetet beräknas vara klart i november 2022.

Vad ska göras?

Arbetet omfattar omisolering av bron. Arbetet är en underhållsåtgärd som görs för att maximera brons tekniska livslängd.

När?

Arbetet beräknas starta i början av juli och vara klart i november.

  • Arbetena under bron beräknas pågå från början av juli till mitten av augusti.
  • Arbetena på bron beräknas pågå från slutet av augusti till november 2022.

Påverkan på trafiken

Den första delen av arbetet som utförs under bron har begränsad påverkan på framkomligheten över bron. Den andra delen av arbetet planeras att utföras i två etapper. Hastigheten dras ner förbi arbetsområdet, men ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet under hela arbetet. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet!

För dig som går eller cyklar

Under brorenoveringen används den del av Hästhagsvägen som löper norr om Nacka snickerier för gående och cyklister.

Bild som visar placeringen av rörbron på Hästhagsvägen

Annan påverkan under byggtiden

Vissa störande arbeten kan förekomma dagtid vardagar, mellan cirka klockan 07.00 och 17.00.

Kontaktuppgifter

Utförande entreprenör: Dipart Entreprenad AB
Byggledning: Johan Karlsson
Förvaltare byggnadsverk, Enheten offentlig utemiljö: Johan Ramstedt
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: