Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Berget intill Marinstadsvägen ska förstärkas

Vi ska utföra förstärkningsarbete på berget längs Marinstadsvägen. Arbetet utförs etappvis. Ett körfält kommer att stängas av, flaggvakter är på plats och hjälper trafiken rätt. Störande ljud kan förekomma dagtid på vardagar. Arbetet startar i början av april och beräknas vara klart i slutet av maj.

Vad ska göras?

Berget intill Marinstadsvägen behöver rensas och säkras. Underhållsarbetet innebär en kombination av bergrensning och förstärkningsarbete. Förstärkningen utförs med en kombination av bergbultar och bergnät. Arbetet utförs etappvis, se områden A, B och C.

När?

Arbetet beräknas starta i början av april och vara klart den sista maj 2023.

Varför utförs arbetet?

Bergskärningar kräver översyn och rutinmässigt underhåll då exempelvis vatten, is och rötter påverkar befintliga sprickor och bergets stabilitet. Hur ofta vi utför arbetet beror på exempelvis bergkvalitet och utbyggnadsmetod.

Påverkan under byggtiden?

Störande ljud?

Arbetet kommer att innebära en del störningar i form av buller när bergarbetare knackar på berget med så kallade skrotspett. Även maskinskrotning och bergborrning kommer att orsaka buller och höga ljud. Störande arbeten kommer att utföras vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00.

Trafik?

Arbetet utförs etappvis. Ett körfält kommer att vara avstängt under arbetet och det kommer att finnas flaggvakter på plats. I område A, se Figur 1, kommer parkeringsplatser tillfälligt att flyttas.

För dig som går och cyklar:

Gångvägen parallellt med Marinstadsvägen kommer att vara öppen under hela arbetet.

Karta som visar var på Marinstadsvägen som berget behöver förstärkasKarta som visar var på Marinstadsvägen som berg behöver förstärkas

Kontaktuppgifter:

Byggprojektledare: David Bergh, Nacka kommun
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: