Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringen träder i kraft den 1 december 2021.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används.

De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras och verifirera vaccinationsbevisets äkthet.

Hur beräknas antalet deltagare vid allmänna sammankomster för idrotten?

  • Spelare, funktionärer eller tränare räknas inte som deltagare.
    (Dock ska dessa personer, till exempel vid ungdomsturneringar, när det är flera matcher som pågår under en längre tid, räknas in i deltagarantalet.)
  • Vid samtliga arrangemang gäller fortsatt att de under 18 år inte behöver visa Covid-pass.

Myndigheten för Digital förvaltning har tagit fram en app som arrangörer av offentliga sammankomster som vill kräva Covid-pass kan använda. Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG

Läs regeringens pressmeddelande här

Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten. Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterades: