Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Insatser för idrottsanläggningar i och med snöovädret

För att säkerställa att idrottsverksamheten kan fungera som vanligt genomför Nacka kommun flertalet insatser. I fokus just nu är snöskottning både på och omkring våra idrottsanläggningar.

Efter snöovädret är det viktigt att anläggningarna kontrolleras för att kunna garantera att anläggningarna är säkra att visas i. Detta medför att idrottsdriften arbetar dygnet runt för att bevaka vilka eventuella åtgärder som behöver sättas in. En del åtgärder har redan satts in för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet, så som snöskottning.

Snöskottning av tak på sporthallar

Bland annat har takentreprenörer hyrts in för att skotta bort snön från sporthallars tak. Exempelvis har taket på Myrsjö Sporthall A skottas av vilket har resulterat i att sporthallen kan öppna upp igen. Inom kort kommer det även ske en snöskottning uppe på Järla sporthall.

Skylift för att rädda fotbollstältet

Fotbollstältet vid Järlahöjden stängdes av i söndags på grund av att taket påverkats av de tunga snömassorna. Idag har en skylifts hyrts in för att kunna spruta varmt vatten uppe på taket. Detta för att sedan kunna pumpa ut vattnet som kommer att samlas som en bassäng uppe på duken. Temperaturen inne i tältet är även höjd för att hjälpa till i processen. På bilderna nedan syns denna samling med vatten och snö.

Fotbollstält.jpg

– Prognosen för fotbollstältet på Järlahöjden ser just nu god ut men vi måste undersöka skadeläget, vi vet om att det finns någon reva som går att reparera men det är väldigt viktigt att det sker en besiktning innan tältet öppnas upp igen. Vi gör vårt bästa för att våra idrottsföreningar ska kunna träna på plats som vanligt, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Sidan uppdaterades: