Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I vår kan Nackaborna spela handboll utomhus

När fotbollsföreningarna har fördelats och bokat in sina tider på 5-spelarplanerna kommer en dialog att inledas med handbollsföreningarna. Föreningarna har då möjlighet att boka tiderna som finns kvar, och på de planer som väljs ut kommer handbollslinjer att målas upp. Det beslutet fattades igår på fritidsnämndens sammanträde.

– Med det här beslutet kan vi se till att nyttjandegraden av våra 5-spelarplaner stiger samtidigt som möjligheten till handbollträning för Nackas barn och unga ökar då fler träningsytor för handboll tillgängliggörs, säger Karin Teljstedt (KD), fritidsnämndens ordförande.

Utomhusidrotter har förtur till bollplanerna

Alla tider som Nackaföreningar kan boka fördelas enligt fördelningsprinciper. Dessa principer reglerar bland annat att utomhusidrotter har förtur till utomhusanläggningar och inomhusidrotter till inomhusanläggningar. Det innebär att fotbollsföreningar redan idag kan boka in sig i sporthallar och gymnastiksalar efter att inomhusföreningar har fått sina tider. Detsamma gäller för handbollsföreningar, och andra inomhusföreningar, och kommunens bollplaner. Den stora förändringen till säsongen 2024 är att handbollslinjer kommer att målas upp.

Handbollslinjer målas upp efter dialog

Vilka linjer som kommer att målas upp på de 5-spelarplaner som handbollsföreningarna bokar kommer att beslutas i dialog med berörda föreningar. Detta för att kunna säkerställa att korrekt linjering sker på rätt plan. Målade linjer i stället för insydda gör det möjligt att använda planerna på ett mer flexibelt sätt, samtidigt som det är skonsammare för planen. Bollplaner med konstgräs har oftast en insydd linjering runt planen, inklusive mittlinje och linjerna som markerar straffområdet. Att måla linjer i stället för att sy in dem ökar livslängden på konstgräset då det minimerar antalet skarvar i mattan.

Här kan du läsa mer om Nackas idrottsanläggningar

Sidan uppdaterades: