Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Fotbollstältet på Järlahöjden fortsatt stängt

Fotbollstältet på Järlahöjden kommer fortsätta att vara stängt efter att kommunen i fredags fick resultat från en luftmätning som visar att luften innehåller föroreningar. Kommunen beslutade att omedelbart stänga tältet till dess att resultatet av mätningen är utvärderat.

Under sommaren genomfördes en luftmätning i fotbollstältet. Resultatet som kom i fredags visar att luften innehåller förhöjda PAH-värden (Polycykliska aromatiska kolväten) i jämförelse med Naturvårdsverkets referensvärde.

Kommunen kommer att noggrant utvärdera vad resultatet beror på och vilka åtgärder som är lämpliga. Flera enheter inom kommunen samarbetar nu för att hitta bästa möjliga åtgärd. Arbetet med att utvärdera resultatet och att hitta lämplig åtgärd kommer att ta tid. Tältet kommer inte att kunna öppnas innan det är säkerställt att tältet har en hälsosam miljö.

Kommunen kommer till att börja med boka av samtliga tider i tältet under resterande del av huvudsäsongen och försöka fördela om tiderna på andra planer.

Uppdateringar om fotbollstältet kommer att ske löpande här på nacka.se.

Sidan uppdaterades: