Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Fina utmärkelser till två av Välfärd samhällsservice chefer

Vid Nacka kommuns årliga utdelning av utmärkelser till chefer som gjort enastående insatser gick två av fem kategorier denna gång till Välfärd samhällsservice. Katarina Centerdal blev ”Årets chef” och Jessica Sjöstedt ”Årets nya chef”. De mycket fina motiveringarna säger allt.

Årets chef 2020

Katarina Centerdal, verksamhetschef Nacka seniorcenter Sjötäppan

katarinac 300x300.jpg”Katarina Centerdal har styrt upp och utvecklat NSC Sjötäppan till ett mycket välrenommerat boende med strålande resultat inom alla områden och med högst kundnöjdhet av alla seniorcenter. Under pandemiåret 2020 har Katarina dessutom klarat den oerhört tuffa utmaningen att driva ett seniorcenter med budget i balans.

Under Katarinas ledning har NSC Sjötäppan utvecklats till ett populärt seniorcenter med starkt söktryck. Hon har metodiskt byggt upp en verksamhet där alla medarbetare har tydligt fokus på de äldre. Som första seniorcenter i Nacka blev NCS Sjötäppan stjärnmärkt för sitt arbete med demenssjukdom. Boendet ligger även i framkant för att med nya grepp skapa goda sociala sammanhang för de äldre.

Katarina är en modig, uthållig och kreativ ledare som utvecklat NSC Sjötäppan till en välskött verksamhet med mycket hög kvalitet."

Katarina Centerdal erhåller 30 000 kronor som en engångsbelöning.

Årets nya chef 2020

Jessica Sjöstedt, affärsområdeschef Omsorg och assistans

Jessica_Sjostedt_300x300 (1).jpg”Jessica Sjöstedt är förebildschefen som levererar klockrent på allt. Under den korta tid hon varit chef har hon vänt ekonomin och kundnöjdheten för hela affärsområdet Omsorg och assistans.

Jessica har skapat en tydlig struktur för affärsområdet med skarpa målsättningar, höga förväntningar på leverans från såväl chefer som medarbetare, och med bra uppföljning. Affärsområdet utvecklas genom den kvalitetsutveckling och de förbättringar som hon lagt grunden till genom sitt tidigare utvecklingsarbete.

Jessica är en självklar, tydlig och kommunikativ ledare som med sin naturliga ledarstil får med sig sina chefer. Hon duckar inte för utmaningar och har mod att ta tag i det som behöver förändras."

Jessica Sjöstedt erhåller 20 000 kronor som en engångsbelöning.

Stort grattis!

Sidan uppdaterades: