Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Störd av buller

Vägledning om klagomål på buller.
 1. Kontakta först den som bullrar!

  Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Om du störs av buller och det inte blivit bättre efter att du klagat till den som bullrar, kan du göra en anmälan till miljöenheten i Nacka kommun.

  Innan du gör en anmälan ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka få en lösning.

  Ta reda på och spara kontaktuppgifter till den som bullrar. Har du svårt att hitta kontaktuppgifter till den som bullrar, kontakta Stadsbyggnadsservice - se kontaktrutan ovan.

  Buller från trafik

  En väghållare kan bli skyldig att vidta åtgärder för att minska trafikbuller. Det är till väghållaren du först ska vända dig med frågor om störande trafikbuller.
  Karta över väghållare i Nacka. (Zooma i kartan och klicka på en väg för att se vem som är väghållare.)

  • Trafikverket ansvarar för Värmdöleden, Ältavägen och Järlaleden från Planiarondellen till Södra Länken. Kontakta kundtjänst, tfn 0771-921 921, eller gör en förfrågan om utredning och åtgärder via formulär på webben.
  • Nacka kommun är väghållare för de flesta andra större vägar. Använd formulär och karta på webben för att anmäla platser med bullerstörningar som kan behöva åtgärdas. För vissa mindre lokala vägar är en vägförening ansvarig.
  • SL ansvarar för Saltsjöbanan och trafiken på den. Kontakta kundtjänst, tfn 08-600 10 00, eller anmäl bullerproblem till SL via webbformulär.

  Läs mer om trafikbuller

 2. Vill du göra en anmälan?

  Har du klagat hos den som är ansvarig för bullret utan att det gett något resultat? Då kan du göra en anmälan till miljöenheten.

  Fyll i anmälningsblanketten så fullständigt som möjligt. Om till exempel kontaktuppgifter till den som orsakar bullret eller till dig saknas, kan ärendet ta längre tid än nödvändigt, eller så måste det avslutas.

  Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Lämna i så fall inte några kontaktuppgifter alls till dig i samband med anmälan. Tänk dock på att anonymitet försvårar vårt arbete.

  Blankett Klicka för att hämta!


  Välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du behöver veta mer om vad kommunen kan göra. Om det behövs får du också information av en handläggare på miljöenheten som arbetar med klagomål på buller.

 3. Vad händer sedan?

  Normalt får du en bekräftelse på att anmälan kommit till miljöenheten. Om vi bedömer att ett klagomål kan vara befogat, börjar vi arbeta med det. Vi utgår från riktvärden från Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Boverket.

  • Vi skickar klagomålet till som är ansvarig för att få ett bemötande. Det är den som bullrar som ska utreda vilka åtgärder som kan behövas.
  • Ofta ringer handläggaren den som klagat för att informera om vad som gäller och vad du kan förvänta dig.
  • Handläggningen ska normalt börja inom tre veckor. Den kan leda antingen till att vi beslutar om krav på åtgärder eller att det inte är rimligt att kräva åtgärder. Den som är ansvarig för det som orsakar bullret betalar kostnaden för vårt arbete.
  • Enligt offentlighetsprincipen är våra handlingar normalt offentliga. Den som önskar har rätt att läsa eller kopiera dokumentationen. Lämna därför inga uppgifter som du inte vill ska vara offentliga.
  • Det underlättar vårt arbete om du lämnar uppgifter om sakfrågor, som vi kan skicka vidare direkt till den som är ansvarig och till andra.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.