Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Störd av buller

Vägledning om klagomål på buller.
 1. Kontakta först den som bullrar!

  Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Om du störs av buller och det inte blivit bättre efter att du klagat till den som bullrar, kan du göra en anmälan till Miljötillsynsenheten i Nacka kommun.

  Innan du gör en anmälan ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka få en lösning.

  Ta reda på och spara kontaktuppgifter till den som bullrar. Har du svårt att hitta kontaktuppgifter till den som bullrar, kontakta Stadsbyggnadsservice - se kontaktrutan ovan.

  Buller från trafik

  En väghållare kan bli skyldig att vidta åtgärder för att minska trafikbuller. Det är till väghållaren du först ska vända dig med frågor om störande trafikbuller.
  Läs mer om väghållare och trafikbuller

  Buller från byggarbetsplatser

  Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som är ansvarig. På Nacka kommuns hemsida finns information om byggprojekt och kontaktuppgifter till kommunens projektledare, byggherren eller ansvarig. Du kan söka projekt på kartan Sök projekt på karta eller på namn Sök projekt på namn

  Du kan också kontakta stadsbyggnadsservice som hjälper dig att hitta kontaktpersonen för den byggarbetsplatsen som du störs av - se kontaktrutan ovan.

  Läs mer om buller från byggplatser

  Läs Nacka kommuns broschyr om sprängingar vid byggarbetsplatser (PDF-dokument, 4,5 MB)

  Buller från idrottsplatser

  Om du störs av buller eller belysning från idrottsplatser så kontakta dem som har hand om idrottsanläggningen och berätta för dem om att du störs.

  Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser.

  Läs Naturvårdsverkets information om buller från idrottsplatser

 2. Vill du göra en anmälan?

  Har du klagat hos den som är ansvarig för bullret utan att det gett något resultat? Då kan du göra en anmälan till Miljötillsynsenheten.

  Fyll i anmälnan så fullständigt som möjligt. Om till exempel kontaktuppgifter till den som orsakar bullret eller till dig saknas, kan ärendet ta längre tid än nödvändigt, eller så måste det avslutas.

  Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Lämna i så fall inte några kontaktuppgifter alls till dig i samband med anmälan. Tänk dock på att anonymitet försvårar vårt arbete.

  Anmäl klagomål


  Välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du behöver veta mer om vad kommunen kan göra. Om det behövs får du också information av en handläggare på Miljötillsynsenheten som arbetar med klagomål på buller.

 3. Vad händer sedan?

  Normalt får du en bekräftelse på att anmälan kommit till Miljötillsynsenheten. Om vi bedömer att ett klagomål kan vara befogat, börjar vi arbeta med det. Vi utgår från riktvärden från Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Boverket.

  • Vi skickar klagomålet till den som är ansvarig för att få deras svar på klagomålet. Det är den som bullrar som ska utreda vilka åtgärder som kan behövas.
  • Handläggaren kontaktar dig som klagat för att informera om vad som gäller och vad du kan förvänta dig.
  • Handläggningen börjar normalt inom tre veckor. Den kan leda antingen till att vi beslutar om krav på åtgärder eller att det inte är rimligt att kräva åtgärder. Den som är ansvarig för det som orsakar bullret betalar kostnaden för vårt arbete.
  • Enligt offentlighetsprincipen är våra handlingar normalt offentliga. Den som önskar har rätt att läsa eller kopiera dokumentationen. Lämna därför inga uppgifter som du inte vill ska vara offentliga.
  • Det underlättar vårt arbete om du lämnar uppgifter om sakfrågor, som vi kan skicka vidare direkt till den som är ansvarig och till andra.

Sidan uppdaterades: