Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beställ radonmätning

Om du beställer radonmätning via Nacka kommuns webbplats så får du kommunens mängdrabatt hos analysföretaget. Se rubriken "Om radon" för aktuella priser.
 1. Beställ mätning

  Om du gör en långtidsmätning ska du mäta i minst två månader under perioden oktober-april, använda minst två mätdosor per bostad och fördela dem så att det blir minst en mätning per våningsplan med boendeutrymmen. Det innebär att du kan behöva fler än två dosor. Max antal dosor per mätpaket är dock 5 st. Mäter du kortare tid eller utanför mätsäsongen, så får du inte ett tillförlitligt årsmedelvärde.

  Du kan göra en korttidsmätning om du inte har tid att göra långtidsmätning, t.ex. inför en försäljning. Korttidsmätning kan göras även under sommarhalvåret, men de ger inte något årsmedelvärde och kan därför inte användas för att visa säkert att en byggnad uppfyller kravet på låg radonhalt.

  Via länken nedan kommer du direkt till ett beställningsformulär hos det analysföretag kommunen har avtal med och får automatiskt kommunens rabatt. "Radtrak" = långtidsmätning, "Rapidos" = korttidsmätning. Det går att beställa upp till fem mätdosor. Om du behöver fler, till exempel om du ska mäta i hela lägenhetsbeståndet i ett flerbostadshus, kontakta analysföretaget Radonova, på telefonnummer 018-56 88 00, och uppge att mätningen gäller Nacka kommun. Då får du kommunens rabatterade pris, och Miljötillsynsenheten får del av resultaten.

  Mätdosor Här beställer du


  Läs mer om radonsituationen i Nacka och kommunens mätservice på sidan om radon och radonmätning. Där hittar du även priser för mätningar via Nacka kommun.

 2. Genomför mätning

  • När du beställt mätningen skickar analysföretaget mätpaketet med post direkt till den adress du angett, tillsammans med mätinstruktioner, protokoll och reutrkuvert.
  • Du lägger själv ut mätdosorna hemma. Se till att placera ut dosorna i boendeutrymmen och minst en per våningsplan med boutrymme (sovrum, vardagsrum eller liknande).
  • Om du vill mäta i garderob, förråd, vind, tvättstuga eller liknande, kom ihåg att markera i protokollet vilka dosor som placerades i annat än boutrymme. Dessa utrymmen ska inte räknas in i årsmedelvärdet, eftersom de inte är byggda för att man ska vistas i dem under lång tid. De räknas inte heller som boutrymmen. För att få ett årsmedelvärde behöver du ha minst en dosa per våningsplan (i boutrymme).
  • Du kan fylla i protokollet i digitalt formulär via webben. Spara dina inloggningsuppgifter!
 3. Skicka in dosorna!

  • När mätningen är klar skickar du tillbaks dosorna till mätföretaget i det returkuvert som medföljde.
  • Returkuvertet kan behöva lämnas in till postombud, eftersom mätdosorna är för tjocka för många brevlådor. För att dosorna ska komma in så snabbt som möjligt – posta dem under måndag-torsdag.
 4. Vad händer sedan?

  När resultatet är färdigt får du ett mätprotokoll med uppmätta värden. Om du gör en långtidsmätning får du även ett årsmedelvärde för hela bostaden.

  Tips. Spara protokollet tillsammans med information om din bostad. Radonmätning efterfrågas ofta när en bostad säljs.

  När du beställer via kommunen så får kommunens miljöenhet en kopia av rapporten, vilket underlättar överblicken över radonsituationen i kommunen. Rapporten blir även offentlig handling och resultatet blir synligt på vår sida "sök mätresultat".

 5. Behövs åtgärder för att minska radonhalten?

  Om resultaten visar på förhöjda värden kan kommunens handläggare informera om hur radonåtgärder fungerar och vart du kan vända dig för att få professionell hjälp med att åtgärda radonet. Vänd dig först Stadsbyggnadsservice - se kontaktuppgifter ovan.

  Du kan använda ROT-avdrag för arbetskostnaderna för radonåtgärder.
  Företag som åtgärdar radon - sök på karta

  Om man får ROT-bidrag för arbetet går det att få radonbidrag enbart för material.

  Ansökningsblankett finns på Boverkets webbplats
  Ansökningar ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm

Sidan uppdaterades: